PGK Żyrardów

Rok 2019

Nawigacja

Treść


 

Żyrardów,19.12.2019 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.PZ.65.2019

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. ogłasza zapytanie cenowe na „Dostawa odzieży ochronnej dla pracowników PGK „Żyrardów” Sp. z o. o.”

drukuj ()


Żyrardów dn. 19.12.2019r

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/10/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania  14  pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żabiej w Żyrardowie”,  wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów,18.12.2019 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.PZ.59.2019.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. ogłasza zapytanie cenowe na ,,Dostawę materiałów do utrzymania czystości w obiektach przedsiębiorstwa".

drukuj ()


Żyrardów,06.12.2019 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.PZ.59.2019.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. ogłasza zapytanie cenowe na ,,Dostawę materiałów do utrzymania czystości w obiektach przedsiębiorstwa".

drukuj ()


Żyrardów dn. 21.11.2019 r

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/9/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania  14  pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żabiej w Żyrardowie”,  wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 15.11.2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE

ZP.26.TW.58.2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Dostawę testów kuwetowych (odczynniki chemiczne do wykonywania analiz laboratoryjnych).”

drukuj ()


Żyrardów, dnia 30.10.2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE

ZP.26.PZ.47.2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Konserwację urządzeń gaśniczych”

drukuj ()


Żyrardów, dnia 30.10.2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE

ZP.26.TO.49.2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Roboty polegające na odtworzeniu uszkodzonych pasów drogowych i terenów po awariach przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Żyrardowa i okolic w 2020 r.”

drukuj ()


Żyrardów, 24.10.2019 r.

Nr. referencyjny: ZP.26.DA.50.2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o o. ogłasza zapytanie cenowe na: „Dostawę kserokopiarek dla PGK „Żyrardów” Sp. z o. o.”.

drukuj ()


Żyrardów dnia 25.10.2019r

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/8/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania  17  pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Matejki  w Żyrardowie”,  wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 21.10.2019 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.TW.48.2019

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym na nadzór geologiczny nad ujęciem wód podziemnych „Sokule” dla m. Żyrardowa.

drukuj ()


Żyrardów,17.10.2019 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.TO.43.2019

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym na dostawę koagulanta w postaci wodnego roztworu siarczanu żelazowego (PIX 113).

 

drukuj ()


Żyrardów,17.10.2019 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.TO.44.2019

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym na wykonanie badań wody przeznaczonej do spożycia i wód popłucznych, ścieków surowych i oczyszczonych, osadów ściekowych, gleb i monitoringu składowiska odpadów komunalnych oraz monitoring piezometrów zlokalizowanych na terenie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Sokule w 2020 r.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 17.10.2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Wykonanie pomiarów elektrycznych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 17.10.2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Dostawę flokulantu PRAESTOL 650BC”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 9.10.2019 r.


ZAPYTANIE CENOWE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na Ochronę fizyczną mienia na składowisku odpadów komunalnych ,,Słabomierz-Krzyżówka””.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 4.10.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę wraz z montażem na istniejącym podwoziu: urządzenia hakowego, posypywarko solarki i pługa odśnieżnego”.

drukuj ()


Żyrardów dnia 30.09.2019r

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/7/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania  14  pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żabiej w Żyrardowie”,  wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów dnia 20.09.2019r

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/6/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji pn.:.: Zadania 8 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu, Osada Młyńska w Żyrardowie”,  wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 4.09.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę wraz z montażem (w formie leasingu operacyjnego) na istniejącym podwoziu: urządzenia hakowego, posypywarko solarki i pługa odśnieżnego”.

drukuj ()


Żyrardów dnia 22.08.2019r

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/5/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania  4 pn.:.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej w Żyrardowie”,  wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 13.08.2019 r.

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.26.PZ.35.2019-1

 
OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę oleju napędowego ON – tankowanie autocysterną do maszyn roboczych, znajdujących się na terenie Składowiska odpadów w miejscowości Słabomierz Krzyżówka, gmina Radziejowice”.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 08.08.2019 r.

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.26.PK.26.2019-4

 
OGŁOSZENIE
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę nowego samochodu osobowego”.
 

drukuj ()


Żyrardów, 05.08.2019 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.26.TW.RB.37.2019 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pn.: „Wykonanie studni głębinowej zastępczej BE-20 na terenie ujęcia Sokule” na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r.
 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 1.08.2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Wykonanie pomiarów elektrycznych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 25.07.2019 r.

 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.26.PK.26.2019-3

 

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu osobowego”.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 02.07.2019 r.

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.26.PK.26.2019-2

 OGŁOSZENIE

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu osobowego”.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 28.06.2019 r.

Nr referencyjny: ZP.TZ.10.2019-1

Przetarg nieograniczony

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Dostawę soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”.

drukuj ()


Żyrardów,28.06.2019 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.TJ.31.2019

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym na „Wykonanie układu neutralizacji uciążliwości zapachowych na przepompowniach Sp-2 w m. Jaktorów oraz Sp-5 w m. Budy Zosine”.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 26.06.2019 r.


Zapytanie cenowe

Nr referencyjny: ZP.PK.32.2019

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Wykonanie, dostawę i montaż mebli na potrzeby biura Zakładu Oczyszczania Miasta oraz recepcji PGK, zgodnie z załączonym projektem”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 14.06.2019r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/4/2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 03.06.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/2/2019

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadierów, Reja i Chrobrego w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 30.05.2019 r.
 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.26.PK.26.2019-1

 
OGŁOSZENIE

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu osobowego”.

drukuj ()


Żyrardów, 27.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/4/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 21.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.26.PK.26.2019

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu osobowego”.

drukuj ()


Żyrardów, 21.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/3/2019

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 15.05.2019 r.
 
Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.TZ.27.2019
 
OGŁOSZENIE
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu bezpylnego samowyładowczego”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 09.05.2019r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/2/2019

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadierów, Reja i Chrobrego w Żyrardowie”, realizowanego w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 30.04.2019 r.

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.TO.25.2019

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”.

drukuj ()


Żyrardów, 24.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 23.04.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/1/2019

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 15.04.2019 r.

ZP.TZ.11-1.2019

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym na „Monitoring wizyjny Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Żyrardów i Słabomierz-Krzyżówka oraz monitoring wizyjny składowiska odpadów w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka”.

drukuj ()


Żyrardów, 02.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/2/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadierów, Reja i Chrobrego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

drukuj ()


Żyrardów, 28.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/1/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 27.03.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/18/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 26 „Pomoc Techniczna - Inżynier Kontraktu”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, dnia 8.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

ZP.ZOM.ZM.2.2019

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na "Dostawę ładowarki o pojemności łyżki 3,5 m3".

drukuj ()


Żyrardów, dnia 8.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

ZP.ZOM.ZM.14.2019

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na "Naprawę tylnych kół w kompaktorze".

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 8.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę (leasing operacyjny) samochodu ciężarowego powyżej 3,5 DMC do transportu odpadów” ”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 14.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”.
 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 6.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 25.01.2019 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 04.01.2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/18/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()

Kontakt

 • Telefonistka
W związku z pandemią, Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty: 
46 855 40 41
46 855 40 42
Kasa jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej są do dyspozycji Klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
46 855 31 51
 
Przypominamy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • Klienci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przyjmowani są tylko w ustalonych godzinach
 • Klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dezynfekator znajduje się w BOK)
 • obowiązują: bezwzględny nakaz noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz dystans społeczny
 • na sali obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5
 • płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 
 
Wszystkim Klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.
Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850
BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka