PGK Żyrardów

ZIELEŃ MIEJSKA

Nawigacja

Treść

 • Zieleń miejska

Zieleń Miejska jest częścią składową Zakładu Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

ZM wykonuje przez cały rok prace zlecone przez Urząd Miasta Żyrardowa jak również mieszkańców Żyrardowa.

Prace Zieleni Miejskiej :

 • Kompleksowa opieka nad obszarami zieleni, w skład której wchodzi zakładanie, pielęgnacja i renowacja terenów zieleni. Aeracja i wertykulacja.
 • Utrzymanie letnie dróg, chodników, placów tj. omiatanie mechaniczne, ręczne oraz zbieranie zanieczyszczeń.
 • Nawożenie, odchwaszczenie, koszenie z wygrabieniem i wywozem – powierzchni płaskich, skarp i rowów.
 • Wycinka drzew, zrębkowanie gałęzi, karczowanie i frezowanie karp.
 • Prace ziemne, wykopy, niwelacja, prace transportowe
 • Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów tj. odśnieżanie, posypywanie (ręczne i mechaniczne), wywózka śniegu.

Wśród wielu terenów zieleni będących w stałym utrzymaniu Zieleni Miejskiej należy wymienić te największe : Park Dittricha o pow. 5,53 ha przy czym same trawniki to 3,80 ha, Eko Park o całkowitej powierzchni 3,34 ha – trawniki 3 ha oraz Park Reymonta 3,6 ha – trawniki 3,5 ha.

W konserwacji Zieleni jest też zieleń przyuliczna, rowy o długości 10 km  oraz rzeki (Pisia, Okrzesza i Wierzbianka)  na odcinkach o łącznej długości 4 km. 

Zieleń Miejska to nie tylko utrzymanie naszego miasta wiosną i latem to również stałe dbanie o porządek i bezpieczeństwo jesienią i zimą. Wygrabiamy trawniki, dbamy o bieżące utrzymanie w czystości a zimą odśnieżamy chodniki, przystanki, przejścia dla pieszych. Łącznie w konserwacji mamy prawie 80 ha terenów zieleni.

W sprawie utrzymania czystości i zieleni informacji udziela Zakład Zieleni Miejskiej: tel. 46 8553151 e-mail: zielen@pgk.zyrardow.pl

Kontakt

 • Telefonistka

PGK Żyrardów - Biuro Obsługi Klienta (BOK)

czynne poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00

PSZOK Żyrardów

czynny: wtorek-sobota

 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 10:00-18:00
 • czwartek: 8:00-16:00
 • piątek: 10:00-18:00
 • sobota: 8:00-16:00

Kasa ZLIKWIDOWANA - prosimy o dokonywanie płatności przelewem.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01, REGON: 750086653, KRS: 0000153850, BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000,00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • certyfikat dekra
 • certyfikat dekra
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka