PGK Żyrardów

Taryfy

Nawigacja

Treść

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, regulator rynku wodno-kanalizacyjnego, uchwaliło nowe stawki za pobór wody i odprowadzanie ścieków dla Miasta Żyrardowa i gminy Wiskitki oraz za odprowadzanie ścieków dla gminy Jaktorów. Nowy taryfikator wchodzi w życie z dniem 19 września 2023 roku i obowiązywać będzie przez okres 36 miesięcy.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej w sprawie określenia taryf, wyodrębniono 10 grup taryfowych z podziałem na gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze i gminy, rozliczanych według 2 schematów: na podstawie wodomierzy lub przeciętnych norm zużycia wody. Każda z grup fakultatywnie dokonuje wyboru jednego z dwóch dostępnych wariantów fakturowania: faktury papierowej lub e-faktury (bardziej korzystnej finansowo i środowiskowo).

Stawki za wodę wahają się od 4,91 zł netto do 5,06 zł netto za 1 m3 w zależności od grupy taryfowej. Dodatkowo dla wszystkich podmiotów wprowadzona została miesięczna opłata abonamentowa.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębnionych zostało 8 grup z podziałem na gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej i podmioty gospodarcze oraz gminy, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego instalowanego i utrzymywanego przez PGK Żyrardów lub przeciętnych norm zużycia. Podobnie jak w przypadku  zaopatrzenia w wodę, każda z grup fakultatywnie dokonuje wyboru jednego z dwóch dostępnych wariantów fakturowania: faktury papierowej lub e-faktury (bardziej korzystnej finansowo i środowiskowo).

Cena 1 m3 ścieków wynosi 10,23 zł netto. We wszystkich grupach taryfowych wprowadzono opłatę abonamentową.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jaktorów, wyodrębnionych zostało 6 grup z podziałem na gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej i podmioty gospodarcze, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego instalowanego, utrzymywanego przez PGK Żyrardów lub przeciętnych norm zużycia, w cyklu dwumiesięcznym bądź trzymiesięcznym. Każda z grup fakultatywnie dokonuje wyboru jednego z dwóch dostępnych wariantów fakturowania: faktury papierowej lub e-faktury (bardziej korzystnej finansowo i środowiskowo).

Cena 1 m3 ścieków wynosi 15,20 zł netto. We wszystkich grupach taryfowych wprowadzono opłatę abonamentową.

Podwyżka spowodowana jest m.in.: ogólnym wzrostem cen na rynku w tym prądu oraz paliw, wysoką inflacją i wzrostem płacy minimalnej. Bezpośredni wpływ na wysokość stawek miał także wzrost cen usług i niezbędnych elementów w tym środków i odczynników chemicznych, stosowanych w celu zapewnienia właściwej jakości wody do picia oraz oczyszczania ścieków, zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym.

Obowiązujące od 19 września 2023 roku stawki opłat za wodę i ścieki, dostępne są w Biurze Obsługi Klienta PGK Żyrardów przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Żyrardów www.pgk.zyrardow.pl

 • Taryfy dla Miasta Żyrardowa i Gminy Wiskitki
 • Taryfy dla Gminy Jaktorów

Kontakt

 • Telefonistka

PGK Żyrardów - Biuro Obsługi Klienta (BOK)

czynne poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00

PSZOK Żyrardów

czynny: wtorek-sobota

 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 10:00-18:00
 • czwartek: 8:00-16:00
 • piątek: 10:00-18:00
 • sobota: 8:00-16:00

Kasa ZLIKWIDOWANA - prosimy o dokonywanie płatności przelewem.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01, REGON: 750086653, KRS: 0000153850, BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy:53 847 000,00

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • certyfikat dekra
 • certyfikat dekra
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka