PGK Żyrardów

Galeria

Nawigacja

Treść

 • -

Podpisanie umowy NFOŚiGW w dniu 01.03.2010 r. na dofinansowanie projektu pn.:"Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - etap II"

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie umowy na realizację zadania 11A pn. "Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski" w dniu 02.12.2010 r.

 • -
 • -

Podpisanie umowy na realizację zadania 12 pn. "Działania informacyjne i promujące" w dniu 18.10.2010 r.

 • -
 • -

Podpisanie umowy na realizację zadania 7B pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.11-go Listopada" z dnia 11.02.2010r.

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie Umowy w dniu 01.03.2011r. na realizację Zadania 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie Umowy w dniu 06.06.2012r. na realizację Zadania 6 pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie"

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie Umowy w dniu 14.05.1012r. na realizację Zadania 9B pn.:"Modernizacja ujęcia wody "Sokule" i stacji uzdatniania wody "Mokra""

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 16.07.2012r. na realizację zadania 8B pn."Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie".

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 10.09.2012 na realizację Zadanie 2 pn." Budowa kolektora sanitarnego D w Żyrardowie".

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 25.07.2014 na realizację Zadanie 5 pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej, Legionów Polskich w Żyardowie".

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 14.11.2013r. na realizację Zadanie 1 pn."Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie"

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 30.06.2014 r. na realizację Zadanie 10 pn.: "Budowa suszarni osadów w Żyrardowie"

 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 19.09.2014 r. na Zadanie 3 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej w Żyrardowie"

 • -
 • -

Podpisanie umowy na realizację Zadania 15 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie", w dniu 30.01.2015 r.

 • -

Podpisanie umowy na realizację Zadania 16 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie", w dniu 30.01.2015 r.

 • -

Podpisanie umowy w dniu 23.04.2015 r., na realizację Zadania 11C pn.: "Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski - rozszerzenie Projektu

 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 27.04.2015 r., na realizację Zadania 14 pn.: "Budowa kolektora sanitarnego w ul. Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki w Żyrardowie"

 • -
 • -

Kontakt

 • Telefonistka

Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów przy ul. Czystej 5 jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Kasa czynna jest w godzinach 9:00-14:00.
Rekomendujemy dokonywanie płatności kartą.  

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników spółki:

 • klienci przyjmowani są po uprzedniej dezynfekcji rąk
 • obowiązuje obowiązek noszenia maseczki i rękawiczek ochronnych
 • zalecany dystans, co najmniej 2 m.
 • na sali jednocześnie mogą  przebywać 3 osoby, po jednej przy każdym stanowisku.
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki.
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5. 

Przez cały okres pandemii, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 46 855 40 41 oraz drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 

Wszystkim naszym klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.

Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka