PGK Żyrardów

Galeria

Nawigacja

Treść

Podpisanie umowy NFOŚiGW w dniu 01.03.2010 r. na dofinansowanie projektu pn.:"Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - etap II"

Podpisanie umowy na realizację zadania 11A pn. "Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski" w dniu 02.12.2010 r.

Podpisanie umowy na realizację zadania 12 pn. "Działania informacyjne i promujące" w dniu 18.10.2010 r.

Podpisanie umowy na realizację zadania 7B pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.11-go Listopada" z dnia 11.02.2010r.

Podpisanie Umowy w dniu 01.03.2011r. na realizację Zadania 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”

Podpisanie Umowy w dniu 06.06.2012r. na realizację Zadania 6 pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie"

Podpisanie Umowy w dniu 14.05.1012r. na realizację Zadania 9B pn.:"Modernizacja ujęcia wody "Sokule" i stacji uzdatniania wody "Mokra""

Podpisanie umowy w dniu 16.07.2012r. na realizację zadania 8B pn."Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie".

Podpisanie umowy w dniu 10.09.2012 na realizację Zadanie 2 pn." Budowa kolektora sanitarnego D w Żyrardowie".

Podpisanie umowy w dniu 25.07.2014 na realizację Zadanie 5 pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej, Legionów Polskich w Żyardowie".

Podpisanie umowy w dniu 14.11.2013r. na realizację Zadanie 1 pn."Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie"

Podpisanie umowy w dniu 30.06.2014 r. na realizację Zadanie 10 pn.: "Budowa suszarni osadów w Żyrardowie"

Podpisanie umowy w dniu 19.09.2014 r. na Zadanie 3 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej w Żyrardowie"

Podpisanie umowy na realizację Zadania 15 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie", w dniu 30.01.2015 r.

Podpisanie umowy na realizację Zadania 16 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie", w dniu 30.01.2015 r.

Podpisanie umowy w dniu 23.04.2015 r., na realizację Zadania 11C pn.: "Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski - rozszerzenie Projektu

Podpisanie umowy w dniu 27.04.2015 r., na realizację Zadania 14 pn.: "Budowa kolektora sanitarnego w ul. Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki w Żyrardowie"

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka