PGK Żyrardów

Galeria

Nawigacja

Treść

Podpisanie umowy NFOŚiGW w dniu 01.03.2010 r. na dofinansowanie projektu pn.:"Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - etap II"

Podpisanie umowy na realizację zadania 11A pn. "Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski" w dniu 02.12.2010 r.

Podpisanie umowy na realizację zadania 12 pn. "Działania informacyjne i promujące" w dniu 18.10.2010 r.

Podpisanie umowy na realizację zadania 7B pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.11-go Listopada" z dnia 11.02.2010r.

Podpisanie Umowy w dniu 01.03.2011r. na realizację Zadania 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”

Podpisanie Umowy w dniu 06.06.2012r. na realizację Zadania 6 pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie"

Podpisanie Umowy w dniu 14.05.1012r. na realizację Zadania 9B pn.:"Modernizacja ujęcia wody "Sokule" i stacji uzdatniania wody "Mokra""

Podpisanie umowy w dniu 16.07.2012r. na realizację zadania 8B pn."Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie".

Podpisanie umowy w dniu 10.09.2012 na realizację Zadanie 2 pn." Budowa kolektora sanitarnego D w Żyrardowie".

Podpisanie umowy w dniu 25.07.2014 na realizację Zadanie 5 pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej, Legionów Polskich w Żyardowie".

Podpisanie umowy w dniu 14.11.2013r. na realizację Zadanie 1 pn."Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie"

Podpisanie umowy w dniu 30.06.2014 r. na realizację Zadanie 10 pn.: "Budowa suszarni osadów w Żyrardowie"

Podpisanie umowy w dniu 19.09.2014 r. na Zadanie 3 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej w Żyrardowie"

Podpisanie umowy na realizację Zadania 15 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie", w dniu 30.01.2015 r.

Podpisanie umowy na realizację Zadania 16 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie", w dniu 30.01.2015 r.

Podpisanie umowy w dniu 23.04.2015 r., na realizację Zadania 11C pn.: "Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski - rozszerzenie Projektu

Podpisanie umowy w dniu 27.04.2015 r., na realizację Zadania 14 pn.: "Budowa kolektora sanitarnego w ul. Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki w Żyrardowie"

Kontakt

  • Telefonistka

W związku z pandemią koronawirusa w naszym kraju i podjętymi środkami zapobiegawczymi, od 16 marca 2020 r. do odwołania, pracownicy Biura Obsługi Klienta PGK Żyrardów będą do Państwa dyspozycji jedynie pod numerami telefonów: 46 855-40-41 oraz 46 855 40 42 a także pod adresem: pgk@pgk.zyrardow.pl

‍‍Na kontakt z Państwa strony czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.

Od 14 marca 2020 r. do odwołania punkty PSZOK Żyrardów i PSZOK Radziejowice pozostają zamknięte.

Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

  • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
  • Mazowsze Serce Polski
  • odstęp
  • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka