PGK Żyrardów

2017-2022 r.

Nawigacja

Treść

Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III 

 • UE

OPIS PROJEKTU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. pozyskało  dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”. W dniu 23 listopada  2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020, działanie 2.3.  Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wartość całkowita Projektu brutto wynosi 51 019344,74 zł, z czego maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to 26 621 430,52 zł. 
Wkład własny PGK wynosi  24 397 914,22 zł.

 

Zakres Projektu 

 • budowa  sieci kanalizacji sanitarnej 
 •  budowa i przebudowa sieci wodociągowej
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych

Cele Projektu 

 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Żyrardów 
 • zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji,
 • poprawienie komfortu bytowania mieszkańców,
 • intensyfikacja procesu stabilizacji i fermentacji osadowej,
 • poprawa efektywności produkcji biogazu
 • poprawy efektywności energetycznej.

Planowane efekty rzeczowe (wskaźniki produktu) 

 • budowa 13,5 km sieci kanalizacji sanitarnej 
 • budowa 2,97 km sieci wodociągowej
 • przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki / zagospodarowania osadów 
 • wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Planowane efekty ekologiczne (Wskaźniki rezultatu bezpośredniego) 

 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 1340 RLM
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu 1340 RLM
 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 200 osób
 • Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania 2,18 tys. Mg/rok

 

Zadania inwestycyjne na roboty budowlane i dostawy

Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1- go Maja w Żyrardowie

Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie

Zadanie 3 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie

Zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej w Żyrardowie

Zadanie 5 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wypoczynkowej w Żyrardowie

Zadanie 6 - Budowa sieci wodociągowej w ul.: Borówkowej, Wypoczynkowej i Kubusia Puchatka w Żyrardowie

Zadanie 7 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego w Żyrardowie

Zadanie 8 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,,Osada Młyńska" w Żyrardowie

Zadanie 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Limanowskiego, Kasztanowej i Choińskiego w Żyrardowie

Zadanie 10 - Budowa sieci wodociągowej w ul.: Kilińskiego i Środkowej w Żyrardowie

Zadanie 11 - Budowa sieci wodociągowej w ul.: Batalionów Chłopskich i J. Horodyskiego w Żyrardowie

Zadanie 12 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie

Zadanie 13 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie

Zadanie 14 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Żabiej w Żyrardowie

Zadanie 15 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica w Żyrardowie

Zadanie 16 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie

Zadanie 17 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki w Żyrardowie

Zadanie 18 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadierów, Reja i Chrobrego w Żyrardowie

Zadanie 19 - Modernizacja (przebudowa) Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie

Zadanie 20 - Przebudowa Przepompowni przy ul. Gdańskiej w Żyrardowie

Zadanie 21 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Podmiejskiej w Żyrardowie

Zadanie 22 - Samochód specjalistyczny - Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej

Zadanie 23 – Modernizacja (przebudowa) Oczyszczalni ścieków w  Żyrardowie - Agregat prądotwórczy do awaryjnego zasilania

Zadanie 24 - Przebudowa Oczyszczalni ścieków w  Żyrardowie - Agregat kogeneracyjny

 

Zadania inwestycyjne na usługi

 

Zadanie 25 - System GIS - inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Zadanie 26 – Pomoc techniczna- prowadzenie nadzoru inwestorskiego Projektu

Zadanie 27 – Działania promocyjne i informacyjne

 

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIiŚ 2014-2020

Kontakt

 • Telefonistka

Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów przy ul. Czystej 5 jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Kasa czynna jest w godzinach 9:00-14:00.
Rekomendujemy dokonywanie płatności kartą.  

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników spółki:

 • klienci przyjmowani są po uprzedniej dezynfekcji rąk
 • obowiązuje obowiązek noszenia maseczki i rękawiczek ochronnych
 • zalecany dystans, co najmniej 2 m.
 • na sali jednocześnie mogą  przebywać 3 osoby, po jednej przy każdym stanowisku.
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki.
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5. 

Przez cały okres pandemii, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 46 855 40 41 oraz drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 

Wszystkim naszym klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.

Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka