PGK Żyrardów

2017-2022 r.

Nawigacja

Treść

Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III 

 • UE

OPIS PROJEKTU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. pozyskało  dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”. W dniu 23 listopada  2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020, działanie 2.3.  Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wartość całkowita Projektu brutto wynosi 51 019344,74 zł, z czego maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to 26 621 430,52 zł. 
Wkład własny PGK wynosi  24 397 914,22 zł.

 

Zakres Projektu 

 • budowa  sieci kanalizacji sanitarnej 
 •  budowa i przebudowa sieci wodociągowej
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych

Cele Projektu 

 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Żyrardów 
 • zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji,
 • poprawienie komfortu bytowania mieszkańców,
 • intensyfikacja procesu stabilizacji i fermentacji osadowej,
 • poprawa efektywności produkcji biogazu
 • poprawy efektywności energetycznej.

Planowane efekty rzeczowe (wskaźniki produktu) 

 • budowa 13,5 km sieci kanalizacji sanitarnej 
 • budowa 2,97 km sieci wodociągowej
 • przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki / zagospodarowania osadów 
 • wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Planowane efekty ekologiczne (Wskaźniki rezultatu bezpośredniego) 

 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 1340 RLM
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu 1340 RLM
 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 200 osób
 • Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania 2,18 tys. Mg/rok

 

Zadania inwestycyjne na roboty budowlane i dostawy

Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1- go Maja w Żyrardowie

Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie

Zadanie 3 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie

Zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej w Żyrardowie

Zadanie 5 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wypoczynkowej w Żyrardowie

Zadanie 6 - Budowa sieci wodociągowej w ul.: Borówkowej, Wypoczynkowej i Kubusia Puchatka w Żyrardowie

Zadanie 7 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego w Żyrardowie

Zadanie 8 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,,Osada Młyńska" w Żyrardowie

Zadanie 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Limanowskiego, Kasztanowej i Choińskiego w Żyrardowie

Zadanie 10 - Budowa sieci wodociągowej w ul.: Kilińskiego i Środkowej w Żyrardowie

Zadanie 11 - Budowa sieci wodociągowej w ul.: Batalionów Chłopskich i J. Horodyskiego w Żyrardowie

Zadanie 12 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie

Zadanie 13 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie

Zadanie 14 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Żabiej w Żyrardowie

Zadanie 15 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica w Żyrardowie

Zadanie 16 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie

Zadanie 17 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki w Żyrardowie

Zadanie 18 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadierów, Reja i Chrobrego w Żyrardowie

Zadanie 19 - Modernizacja (przebudowa) Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie

Zadanie 20 - Przebudowa Przepompowni przy ul. Gdańskiej w Żyrardowie

Zadanie 21 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Podmiejskiej w Żyrardowie

Zadanie 22 - Samochód specjalistyczny - Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej

Zadanie 23 – Modernizacja (przebudowa) Oczyszczalni ścieków w  Żyrardowie - Agregat prądotwórczy do awaryjnego zasilania

Zadanie 24 - Przebudowa Oczyszczalni ścieków w  Żyrardowie - Agregat kogeneracyjny

 

Zadania inwestycyjne na usługi

 

Zadanie 25 - System GIS - inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Zadanie 26 – Pomoc techniczna- prowadzenie nadzoru inwestorskiego Projektu

Zadanie 27 – Działania promocyjne i informacyjne

 

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIiŚ 2014-2020

Kontakt

 • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka