PGK Żyrardów

2017-2022 r.

Nawigacja

Treść

Zadanie 19

Umowa na Modernizację Oczyszczalni Ścieków i Przebudowę Przepompowni przy ul. Gdańskiej w Żyrardowie została podpisana 28.12.2020 r. Wykonawca, Instal S.A., zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30.09.2022 r. z zachowaniem terminów pośrednich:

 1. ETAP I – prace projektowe (w okresie 8 miesięcy od podpisania umowy)
 2. ETAP II – roboty budowlane i nadzór autorski (do 30.09.2022 r.)

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków obejmie swym zasięgiem między innymi przebudowę i zmodernizowanie: piaskownika, stacji dmuchaw, zbiornika biogazu, pompowni ścieków miejskich czy stacji zlewnej. Działania te pozwolą zwiększyć przepustowość mechaniczną oczyszczalni, wyeliminują zakłócenia gospodarki osadowej, przyczynią się do poprawy efektywności produkcji biogazu i wydajności energetycznej. W ramach przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Gdańskiej wykonane zostaną prace związane z remontem budynku przepompowni oraz kompleksowa wymiana wyposażenia technologicznego obiektu. 

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka
W związku z pandemią, Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty: 
46 855 40 41
46 855 40 42
Kasa jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej są do dyspozycji Klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
46 855 31 51
 
Przypominamy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • Klienci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przyjmowani są tylko w ustalonych godzinach
 • Klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dezynfekator znajduje się w BOK)
 • obowiązują: bezwzględny nakaz noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz dystans społeczny
 • na sali obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5
 • płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 
 
Wszystkim Klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.
Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850
BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka