PGK Żyrardów

Historia realizacji projektu

Nawigacja

Treść

HISTORIA REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”

04.12.2008 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW.

W dniu 04.12.2008 r. PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. złożyło w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” wraz z kompletem załączników.

01.03.2010 r. – podpisanie umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie w/w Projektu.

W dniu 01.03.2010 r. w siedzibie NFOŚiGW Zarząd PGK Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisanie umowy nastąpiło w obecności Prezydenta Miasta Żyrardowa Andrzeja Wilka.

24.08.2010 r. – ogłoszenie o przetargu – zadanie 11A pn.: „Inżynier Kontraktu / Nadzór Inwestorski”.

W dniu 24.08.2010 r. przesłano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie o przetargu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 04.10.2010 r.

31.08.2010 r. – ogłoszenie o przetargu – zadanie 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące”.

W dniu 31.08.2010 r. przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie o przetargu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 20.09.2010 r.

18.10.2010 r. – podpisanie umowy na realizację zadania 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące”.

W dniu 18.10.2010 r. podpisano z firmą PHIN Consulting Sp. z o.o. z Łodzi umowę na realizację zadania 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące”. Działania informacyjne i promujące są bardzo istotnym elementem każdego projektu dofinansowanego z funduszy UE. Celem tych działań jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w realizowanych projektach. Ponadto działania informacyjne i promocyjne mają na celu zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów dofinansowanych w ramach UE prowadzących do zwiększenia konkurencyjności kraju i regionów.

02.12.2010 r. – podpisanie umowy na realizację zadania 11A pn.: „Inżynier Kontraktu / Nadzór Inwestorski”.

W dniu 02.12.2010 r. podpisano z firmą BUD - INVENT Sp. z o.o. z Warszawy umowę na realizacje zadania 11A pn.: „Inżynier Kontraktu / Nadzór Inwestorski”. Przedmiotem umowy jest pełnienie roli Inżyniera Kontraktu obejmującej usługi w zakresie wsparcia Zamawiającego, w sposób zapewniający prawidłowe zarządzanie, koordynowanie i monitorowanie zadań nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7B, 8B ,9B, 10 wchodzących w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” POIS.01.01.00-00-105/08 oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), Umową o dofinansowanie Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” podpisaną z NFOŚiGW w Warszawie i obowiązującymi wytycznymi w zakresie dofinansowania Projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska ze środków Funduszu Spójności UE.

10.12.2010 r. – ogłoszenie o przetargu – zadanie 7B pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Żyrardowie”.

W dniu 10.12.2010 r. przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie o przetargu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 30.12.2010 r.

16.12.2010 r. – ogłoszenie o przetargu – zadanie 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”.

W dniu 10.12.2010 r. przesłano .do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie o przetargu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 07.01.2011 r.

11.02.2011 r.- podpisanie umowy na realizację zadania 7B pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Żyrardowie”.

W dn. 11.02.2011r. podisano umowę z firmą "Usługi sprzętowe - roboty ziemne i Instalatorstwo wodno - kanalizacyjne Jan Radgowski" na realizację zadania 7B pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Żyrardowie".

01.03.2011 r. - podpisanie umowy na realizację zadania 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”.

W dniu 01.03.2011 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INSTALEKS" Sławomir Konarski na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”.

W dniu 21.06.2011r. odbyła się I Konferencja prasowa z realizacji projektu pn.: „Gospodarka wodno- ściekowa w Żyrardowie – Etap II”

Celem Konferencji było zaprezentowanie zakresu Projektu, rezultatów jakie zostaną osiągnięte w wyniku jego realizacji oraz podkreślenie roli jaką pełnią środki otrzymane na dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności w życiu społeczeństwa naszego miasta.

Kontakt

 • Telefonistka

PGK Żyrardów - Biuro Obsługi Klienta (BOK)

czynne poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00

PSZOK Żyrardów

czynny: wtorek-sobota

 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 10:00-18:00
 • czwartek: 8:00-16:00
 • piątek: 10:00-18:00
 • sobota: 8:00-16:00

Kasa ZLIKWIDOWANA - prosimy o dokonywanie płatności przelewem.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01, REGON: 750086653, KRS: 0000153850, BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy:53 847 000,00

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • certyfikat dekra
 • certyfikat dekra
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka