PGK Żyrardów

2004-2006 r.

Nawigacja

Treść

 • -
 • -
 • -

,,Gospodarka wodno-ściekowa

 

w Żyrardowie i Jaktorowie”.

 

 

 

NR 2005/PL/16/C/PE/002

 

Zadanie nr I - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w Żyrardowie”

Zadanie nr II - ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”

Zadanie nr III - ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody MOKRA i ujęcia wody SOKULE”

Zadanie nr IV - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”

Zadanie nr IX - ,,Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Żyrardowie”

 • -

Kontakt

 • Telefonistka

PGK Żyrardów - Biuro Obsługi Klienta (BOK)

czynne poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00

PSZOK Żyrardów

czynny: wtorek-sobota

 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 10:00-18:00
 • czwartek: 8:00-16:00
 • piątek: 10:00-18:00
 • sobota: 8:00-16:00

Kasa ZLIKWIDOWANA - prosimy o dokonywanie płatności przelewem.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01, REGON: 750086653, KRS: 0000153850, BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy:53 847 000,00

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • certyfikat dekra
 • certyfikat dekra
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka