PGK Żyrardów

2004-2006 r.

Nawigacja

Treść

,,Gospodarka wodno-ściekowa

 

w Żyrardowie i Jaktorowie”.

 

 

 

NR 2005/PL/16/C/PE/002

 

Zadanie nr I - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w Żyrardowie”

Zadanie nr II - ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”

Zadanie nr III - ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody MOKRA i ujęcia wody SOKULE”

Zadanie nr IV - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”

Zadanie nr IX - ,,Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Żyrardowie”

Kontakt

  • Telefonistka

W związku z pandemią koronawirusa w naszym kraju i podjętymi środkami zapobiegawczymi, od 16 marca 2020 r. do odwołania, pracownicy Biura Obsługi Klienta PGK Żyrardów będą do Państwa dyspozycji jedynie pod numerami telefonów: 46 855-40-41 oraz 46 855 40 42 a także pod adresem: pgk@pgk.zyrardow.pl

‍‍Na kontakt z Państwa strony czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.

Od 14 marca 2020 r. do odwołania punkty PSZOK Żyrardów i PSZOK Radziejowice pozostają zamknięte.

Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

  • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
  • Mazowsze Serce Polski
  • odstęp
  • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka