PGK Żyrardów

Cele i zakres rzeczowy Projektu

Nawigacja

Treść

 • -

 

 

„Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów- Etap II”

 

Celem projektu jest:

 

 • poprawa standardu życia mieszkańców,
 • Skuteczniejsza ochrona środowiska  naturalnego, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych projektem,
 • wzrost poziomu skanalizowania Miasta Żyrardów
 • zwiększenie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców Żyrardowa w wodę pitną dobrej jakości.

 

Zakres rzeczowy Projektu:

W ramach projektu powstanie:

 • 11,2 km kanalizacji sanitarnej, stworzy to warunki do  podłączenia 2 265 osób.
 • 2,2 km sieci wodociągowej co pozwoli na podłączenie 40 osób.

         oraz

 • zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków
 • zmodernizowane zostanie ujecie wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „Mokra”

 

Kontakt

 • Telefonistka
Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów
czynne: poniedziałek - piątek 7:00-15:00
 
tel.:  46 855 40 41
        46 855 40 42
 
 

PSZOK Żyrardów czynny: wtorek - sobota

Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 10:00 - 18:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 10:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 16:00

Kasa ZLIKWIDOWANA.
Prosimy o dokonywanie płatności przelewem.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01 REGON: 750086653 KRS: 0000153850 BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • certyfikat dekra
 • certyfikat dekra
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka