PGK Żyrardów

Cele i zakres rzeczowy Projektu

Nawigacja

Treść

 

 

„Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów- Etap II”

 

Celem projektu jest:

 

  • poprawa standardu życia mieszkańców,
  • Skuteczniejsza ochrona środowiska  naturalnego, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych projektem,
  • wzrost poziomu skanalizowania Miasta Żyrardów
  • zwiększenie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców Żyrardowa w wodę pitną dobrej jakości.

 

Zakres rzeczowy Projektu:

W ramach projektu powstanie:

  • 11,2 km kanalizacji sanitarnej, stworzy to warunki do  podłączenia 2 265 osób.
  • 2,2 km sieci wodociągowej co pozwoli na podłączenie 40 osób.

         oraz

  • zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków
  • zmodernizowane zostanie ujecie wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „Mokra”

 

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka