PGK Żyrardów

Cele Promocji

Nawigacja

Treść

  • -

 

 

Celem działań informacyjnych i promocyjnych jest:

  • zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej dotyczącej realizacji Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów –Etap II”
  • zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji w/w Projektu w ramach POIiŚ istotnych dla zwiększenia konkurencyjności kraju i regionów.
  • informowanie społeczeństwa o aktualnym stanie realizacji projektu.

 

 

Kontakt

  • Telefonistka
Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów
czynne: poniedziałek - piątek 7:00-15:00
 
tel.:  46 855 40 41
        46 855 40 42
 
 
Kasa ZLIKWIDOWANA.
Prosimy o dokonywanie płatności przelewem.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01 REGON: 750086653 KRS: 0000153850 BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
  • Mazowsze Serce Polski
  • odstęp
  • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka