PGK Żyrardów

REALIZACJE UNIJNE

Nawigacja

Treść

  • UE

W ciągu ostatnich 11 lat Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o.  pozyskało ponad 110 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  na rozwój i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej, na terenie miasta Żyrardowa i gminy Jaktorów oraz  rozbudowę sieci wodociągowej, budowę dwóch kolektorów deszczowych, przebudowę stacji uzdatniania wody „Mokra” i ujęcia wody „Sokule”, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie miasta Żyrardowa.

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI LATA 2004-2006

W dniu 13 grudnia 2005 roku Komisja Europejska podpisała Decyzję nr CCI 2005/PL/16/C/PE/002.

Wartość projektu wynosi 23,3 mln euro, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi kwotę 18,3 mln euro.

W skład projektu wchodzą n/w zadania:

Zadanie nr I   - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz  sieci wodociągowej w Żyrardowie”

Zadanie nr II  -  ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”

Zadanie nr III -  ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody MOKRA i ujęcia wody SOKULE”

Zadanie nr IV  - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”

Zadanie nr V –  „Pełnienie roli inżyniera kontraktu”

Zadanie nr VI – „Przygotowanie dokumentacji technicznej” dla zadań: II, III, IX

Zadanie nr VII – „Działania informacyjne i promujące”

Zadanie nr VIII - „Audyt”

Zadanie nr IX  - ,,Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej  w Żyrardowie”

Realizacja projektu została rozpoczęta w 2006r. i zakończona  zostanie w terminie do 31.12.2010r.


 

PROGRAM OPERACYJNY INFASTRUKTURA i ŚRODOWISKO – FUNDUSZ SPÓJNOŚCI LATA 2007-2013

 

W miesiącu grudniu 2008 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. złożyło w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie z POIiŚ projektu pn.”Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów- etap II”.

Wartość projektu wynosi około 67 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wyniesie ponad 40 mln zł.

W skład projektu wchodzą n/w zadania:

Zadanie 1 – Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie

Zadanie 2 – Budowa kolektora sanitarnego „D” w Żyrardowie

Zadanie 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej
w Żyrardowie

Zadanie 4 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie

Zadanie 5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie

Zadanie 6 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie

Zadanie 7A – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Żyrardowie

Zadanie 7B – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Żyrardowie

Zadanie 8A – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie – przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na dyspozytornię

Zadanie 8B – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie

Zadanie 9A – Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „MOKRA”
– sprężarkownia

Zadanie 9B – Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „MOKRA”

Zadanie 10 – Budowa suszarni osadów w Żyrardowie

Zadanie 11 – Inżynier Kontraktu / Nadzór Inwestorski

Zadanie 12 – Działania informujące i promujące

Okres realizacji projektu to lata 2010-2015.

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka