PGK Żyrardów

REALIZACJE
UNIJNE

Nawigacja

 • REALIZACJE UNIJNE

Treść

 • UE

W ciągu ostatnich 11 lat Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o.  pozyskało ponad 110 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  na rozwój i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej, na terenie miasta Żyrardowa i gminy Jaktorów oraz  rozbudowę sieci wodociągowej, budowę dwóch kolektorów deszczowych, przebudowę stacji uzdatniania wody „Mokra” i ujęcia wody „Sokule”, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie miasta Żyrardowa.

 • -

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI LATA 2004-2006

W dniu 13 grudnia 2005 roku Komisja Europejska podpisała Decyzję nr CCI 2005/PL/16/C/PE/002.

Wartość projektu wynosi 23,3 mln euro, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi kwotę 18,3 mln euro.

W skład projektu wchodzą n/w zadania:

Zadanie nr I   - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz  sieci wodociągowej w Żyrardowie”

Zadanie nr II  -  ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”

Zadanie nr III -  ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody MOKRA i ujęcia wody SOKULE”

Zadanie nr IV  - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”

Zadanie nr V –  „Pełnienie roli inżyniera kontraktu”

Zadanie nr VI – „Przygotowanie dokumentacji technicznej” dla zadań: II, III, IX

Zadanie nr VII – „Działania informacyjne i promujące”

Zadanie nr VIII - „Audyt”

Zadanie nr IX  - ,,Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej  w Żyrardowie”

Realizacja projektu została rozpoczęta w 2006r. i zakończona  zostanie w terminie do 31.12.2010r.


 

 • -

PROGRAM OPERACYJNY INFASTRUKTURA i ŚRODOWISKO – FUNDUSZ SPÓJNOŚCI LATA 2007-2013

 

W miesiącu grudniu 2008 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. złożyło w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie z POIiŚ projektu pn.”Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów- etap II”.

Wartość projektu wynosi około 67 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wyniesie ponad 40 mln zł.

W skład projektu wchodzą n/w zadania:

Zadanie 1 – Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie

Zadanie 2 – Budowa kolektora sanitarnego „D” w Żyrardowie

Zadanie 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej
w Żyrardowie

Zadanie 4 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie

Zadanie 5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie

Zadanie 6 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie

Zadanie 7A – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Żyrardowie

Zadanie 7B – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Żyrardowie

Zadanie 8A – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie – przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na dyspozytornię

Zadanie 8B – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie

Zadanie 9A – Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „MOKRA”
– sprężarkownia

Zadanie 9B – Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „MOKRA”

Zadanie 10 – Budowa suszarni osadów w Żyrardowie

Zadanie 11 – Inżynier Kontraktu / Nadzór Inwestorski

Zadanie 12 – Działania informujące i promujące

Okres realizacji projektu to lata 2010-2015.

Kontakt

 • Telefonistka
Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
tel.:    46 855 40 41
          46 855 40 42
 
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek 7:30 - 14:30
Prosimy o dokonywanie płatności kartą lub przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej czynne:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
tel.: 46 855 31 51
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dozownik znajduje się w hallu i w BOK)
 • obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek oraz dystans społeczny
 • na sali BOK oraz w Kasie obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce na dokumenty, usytuowanej na budynku PGK Żyrardów przy ul. Czystej 5
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl oraz bok@pgk.zyrardow.pl
 
Wszystkim klientom oraz pracownikom życzymy dużo zdrowia.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01 REGON: 750086653 KRS: 0000153850 BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka