PGK Żyrardów

Rok 2017/2018

Nawigacja

Treść


   Żyrardów,14.12.2018 r.

Nr. referencyjny : ZP.TW.56.2018  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym na nadzór geologiczny nad ujęciem wód podziemnych „Sokule” dla m. Żyrardowa.

drukuj ()


Żyrardów, 14.12.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZP.TO.TW.TJ.53.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” ogłasza przetarg nieograniczony na realizację dostawy  pn.: „Leasing operacyjny samochodów ciężarowych do 3,5 t.” na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r.

drukuj ()


Żyrardów, 07.12.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/U/18/2018

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp" oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Pzp, jako zamówienie sektorowe o wartości poniżej 443 000 euro, o których mowa w art. 132 ust. 1; udzielane jest przez Zamawiającego, wskazanego w art. 3 ust. 1 pkt 4), w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt. 1) ustawy, polegającej na tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; kanalizacją i oczyszczaniem ścieków na Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 28.11.2018 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZP.TO.TW.TJ.53.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” ogłasza przetarg nieograniczony na realizację dostawy  pn.: „Leasing operacyjny samochodów ciężarowych do 3,5 t.” na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r.

drukuj ()

Żyrardów, 26.11.2018 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.RB.TW.47.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pn.: „Wykonanie studni głębinowej zastępczej BE-20 na terenie ujęcia Sokule” na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r.

drukuj ()


Żyrardów, 22.11.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/17/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 27 pn.: „Promocja Projektu”, wchodzącego w skład Projektu Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 21.11.2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/16/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na USŁUGI o wartości poniżej 443 000 euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, realizowanego w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 06.11.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/17/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi polegające na realizacji Zadania 27 pn.: „Promocja Projektu”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 30.10.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP.PZ.38.2018

Ogłoszenie o zawarciu umów na dostawę paliw płynnych dla PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. informuje, że:

- w dniu 22.10.2018 r. została zawarta umowa na dostawę paliwa (tankowanie na wybranych stacjach Wykonawcy) z Podkarpacką Instytucją Gospodarki Budżetowej „CARPATIA” w Rzeszowie, ul. hr. W. Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów.
Wartość umowy:
826 017 zł netto

- w dniu 23.10.2018 r. została zawarta umowa na dostawę paliwa (tankowanie bezpośrednio przez Wykonawcę autocysterną do maszyn roboczych znajdujących się na terenie Składowiska odpadów w miejscowości Słabomierz Krzyżówka, gmina Radziejowice) z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym L.K.R. Nowakowscy Spółka Jawna, ul. Glebowa 3, 96-300 Żyrardów.
Wartość umowy:
120 244 zł netto

drukuj ()


Żyrardów, 25.10.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP.ZOM.ZM.29.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. informuje, iż w dniu 16.10.2018 r. została zawarta umowa na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu półciężarowego z wywrotem” z SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.
Wartość umowy 160803,90 zł brutto.

drukuj ()


Żyrardów, 19.10.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/U/17/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na usługi polegające na realizacji Zadania 27 pn.: „Promocja Projektu”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 16.10.2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/16/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 12.10.2018 r.

Nr referencyjny: ZP.EK.42.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie, za rok obrotowy za 2018 i 2019.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 12.10.2018 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nr referencyjny: ZP.PZ.38.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na „dostawę paliw płynnych dla PGK ”Żyrardów” Sp. z o.o.”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 05.10.2018 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP.PZ.38.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Dostawę paliw płynnych dla PGK  „Żyrardów” Sp. z o.o.”.

drukuj ()

Żyrardów, dnia 5.10.2018r.OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty na zakup niżej wymienionego środka trwałego:

Samochód Renault Master.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 4.10.2018 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.29.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu półciężarowego z wywrotem”.

drukuj ()


Żyrardów, 3.10.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP.ZOM.ZM.25-1.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. informuje, iż w dniu 18.09.2018 r. została zawarta umowa na „usługę w zakresie odbioru i transportu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych Słabomierz-Krzyżówka na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie” z P.H.U STRAŻAK Albert Bogusiewicz, ul. Miodowa 214, 96-332 Radziwiłłów.
Wartość umowy 280800 zł brutto.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 1.10.2018 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.29.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Dostawę (leasing operacyjny) samochodu półciężarowego z wywrotem”.

drukuj ()


Żyrardów, 01.10.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/U/16/2018

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp" oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Pzp, jako zamówienie sektorowe o wartości poniżej 443 000 euro, o których mowa w art. 132 ust. 1; udzielane jest przez Zamawiającego, wskazanego w art. 3 ust. 1 pkt 4), w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt. 1) ustawy, polegającej na tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; kanalizacją i oczyszczaniem ścieków na Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 26.09.2018 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny: ZP.PZ.38.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na "dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”.

 

drukuj ()


Żyrardów, 21.09.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/10/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania nr 3 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()

Żyrardów, dnia 17.09.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.25-1.2018

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na „usługę transportu odcieków ze

składowiska odpadów komunalnych „Słabomierz-Krzyżówka” na zlewnię PGK

„Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 7.09.2018 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę (leasing operacyjny) samochodu półciężarowego z wywrotem”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP.ZOM.ZM.29.2018

drukuj ()


Żyrardów, dnia 5.09.2018 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.25-1.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na „usługę transportu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych „Słabomierz-Krzyżówka” na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5”.


Żyrardów, 05.09.2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/9/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na USŁUGI o wartości poniżej 443 000 euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, realizowanego w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()

Żyrardów, dnia 28.08.2018 r.

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP.ZOM.ZM.25-1.2018
 
Usługa transportu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych „Słabomierz-Krzyżówka” na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ul. Czysta 5.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 27.08.2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.25.2018

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na „usługę transportu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych „Słabomierz-Krzyżówka” na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 23.08.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/10/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 3 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 22.08.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/9/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 20.08.2018 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.25.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na „usługę transportu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych „Słabomierz-Krzyżówka” na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5”.

drukuj ()


Żyrardów, 14.08.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/7/2018
Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 7 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 13.08.2018 r.

 

Usługa transportu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych „Słabomierz-Krzyżówka”
na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ul. Czysta 5.

 

Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.25.2018


Żyrardów, 10.08.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/6/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania nr 5 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wypoczynkowej w Żyrardowie” i Zadania 6 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Borówkowej, Wypoczynkowej i Kubusia Puchatka w Żyrardowie”, wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


 

drukuj ()


Żyrardów, 07.08.2018 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/10/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji   Zadania 3 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 02.08.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/U/9/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp" oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Pzp, jako zamówienie sektorowe o wartości poniżej 443 000 euro, o których mowa w art. 132 ust. 1; udzielane jest przez Zamawiającego, wskazanego w art. 3 ust. 1 pkt 4), w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt. 1) ustawy, polegającej na tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; kanalizacją i oczyszczaniem ścieków na Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 30.07.2018 r.

Nr referencyjny: ZP/RP/20/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, polegajace na „Budowie sieci wodociągowej w ul. Nowy Świat w Żyrardowie” .


Żyrardów, 30.07.2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/8/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 3 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 27.07.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/8/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 3 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

drukuj ()


Żyrardów, dnia 20.07.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/6/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 5 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wypoczynkowej w Żyrardowie” i Zadania 6 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Borówkowej, Wypoczynkowej i Kubusia Puchatka w Żyrardowie”, wchodzących  w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 19.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/20/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowy Świat w Żyrardowie” na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 17.07.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/7/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 7 pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 12.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/8/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji   Zadania 3 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 05.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/6/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji zamówienia, w skład którego wchodzą: Zadanie 5 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wypoczynkowej w Żyrardowie i Zadanie 6 pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul.: Borówkowej, Wypoczynkowej i Kubusia Puchatka w Żyrardowie wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 04.07.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/5/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 9 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Limanowskiego, Kasztanowej i Choińskiego w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 29.06.2018 r.


OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/7/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji   Zadania 7 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 26.06.2018r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/5/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 9 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Limanowskiego, Kasztanowej i Choińskiego w Żyrardowie”, realizowanego w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 25.06.2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/4/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na USŁUGI o wartości poniżej 443 000 euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, realizowanego w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dn.20.06.2018r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów ,,Słabomierz-Krzyżówka” – Etap II. Budowa drogi wjazdowej z płyt MON”.


Żyrardów, dnia 15.06.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/4/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 07.06.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/5/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji zadania 9 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Limanowskiego, Kasztanowej i Choińskiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

drukuj ()

Żyrardów, 24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/U/4/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp" oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Pzp, jako zamówienie sektorowe o wartości poniżej 443 000 euro, o których mowa w art. 132 ust. 1; udzielane jest przez Zamawiającego, wskazanego w art. 3 ust. 1 pkt 4), w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt. 1) ustawy, polegającej na tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; kanalizacją i oczyszczaniem ścieków na Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Żyrardów, 17.05.2018 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający -Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów ,,Słabomierz-Krzyżówka” – Etap II. Budowa drogi wjazdowej z płyt MON prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy Wielobranżowej „Translesz” Józef Laskowski, ul. Główna 171,
96-319 Korytów
.


Żyrardów, 07.05.2018 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/3/2018

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Części II - Zadanie 10 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Kilińskiego i Środkowej w Żyrardowie” oraz Części II - Zadanie 12 pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie” i Zadanie 13 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie” wchodzących
w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 25.04.2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/3/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane polegające na realizacji zamówienia, w skład którego wchodzą nw. zadania:

Część I - Zadanie 7 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego
w Żyrardowie”, wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 24.04.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Nazwa zamówienia: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów ,,Słabomierz-Krzyżówka” – Etap II. Budowa drogi wjazdowej z płyt MON”


                                                Żyrardów, dnia 20.04.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/3/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Części I -  Zadanie nr 7 pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego w Żyrardowie”, Części II - Zadanie 10 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Kilińskiego i Środkowej w Żyrardowie”, Części III - Zadanie 12 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie” i Zadanie 13 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie”, wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 11.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYRARDOWIE"


Żyrardów, 9.04.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW ,,SŁABOMIERZ-KRZYŻÓWKA” – ETAP II. BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ Z PŁYT MON”


Żyrardów, 06.04.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2018

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji zadań:  Zadanie 7 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego
w Żyrardowie”, Zadanie 10 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Kilińskiego i Środkowej w Żyrardowie”, Zadanie 12 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Izy Zielińskiejw Żyrardowie” oraz Zadanie 13 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie” wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 04.04.2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/2/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane polegające na realizacji zamówienia, w skład którego wchodzą nw. zadania:

Część I - Zadanie 7 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego
w Żyrardowie”,

Część II - Zadanie 10 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Kilińskiego i Środkowej
w Żyrardowie”,

Część III - Zadanie 12 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie” i Zadanie 13 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie”, wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 16.03.2018 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/D/1/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych dla Projektu Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” wchodzącego w skład Zadania 27 pn.: „Promocja Projektu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 15.03.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/2/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji zadań:  Zadanie 7 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiegow Żyrardowie”, Zadanie 10 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Kilińskiego i Środkowej w Żyrardowie”, Zadanie 12 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Izy Zielińskiejw Żyrardowie” oraz Zadanie 13 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie” wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 6.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawa energii elektrycznej


Żyrardów, 21.02.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” - nr ZP.2.PE

Zamawiający -Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum Wita Stwosza 40, 02-661 Warszawa/Airys Tech Robert Majewski, Wykowo 36, 09-472 Słupno.


Żyrardów, dnia 20.02.2018r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty na zakup niżej wymienionego środka trwałego:

"Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji marki Mercedes - Benz 2532 L" 


                                                           Żyrardów, dnia 07.02.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/D/1/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych dla Projektu Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” wchodzącego w skład Zadania 27 pn.: „Promocja Projektu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 31.01.2018r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający -Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.


Żyrardów, 25.01.2018 r.   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wpłynęło 7 ofert. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.01.2018 r. o godz. 10:30 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 800.000 zł (netto).

Ponadto Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu oraz podaje ceny. Warunki płatności i termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ.


Żyrardów, 23.01.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/D/1/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1579, z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pod nazwą: „Zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych dla Projektu Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III ” wchodzącego w skład Zadania 27 pn.: „Promocja Projektu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 17.11.2018r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów, 8.01.2018 r.     

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”

Zamawiający -Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wpłynęły 2 oferty. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 8.01.2018 r. o godz. 10:30 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów.


Żyrardów, 21.12.2017r.

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017r. poz. 1579), ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”.


Żyrardów, 04.12.2017r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

dotyczy zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” - nr ZP.1.PE

                Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Żyrardów, dnia 09.11.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” - nr ZP.1.PE

Zamawiający -Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wpłynęły 2 oferty. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 8.11.2017 r. o godz. 10.30 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów.


Żyrardów, 07.11.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/14/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane w piwnicy (poziom -1) Ob. 33 Budynek socjalny z laboratorium, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie.

 


Żyrardów, 27.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/14/2017

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane w piwnicy (poziom -1) Ob. 33 Budynek socjalny z laboratorium, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie.

 

drukuj ()


Żyrardów, 26.10.2017r.

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

 

Nazwa  zamówienia: „ Dostawa Paliw  płynnych  dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. nr ZP.D.40.2017

 

           Zamawiający  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów „ Sp. z o.o. informuje ,że w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego na realizację  Zadania : „ Dostawa Paliw  płynnych  dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. Przeprowadzonego  w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku  wpłynęła jedna oferta.

Działając na podstawie  art.92 ust.2 ustawy  Pzp .Zamawiający  informuje , że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę  nr 1

Uzasadnienie :

Wybrana oferta  jest najkorzystniejsza , spełnia warunki określone  w Ustawie  Pzp oraz Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ).


Żyrarardów, 26.10.2017r.

INFORMACJA  Z OTWARCIA  OFERT

 

Nazwa  zamówienia: „ Dostawa Paliw  płynnych  dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. nr ZP.D.40.2017

            Zamawiający  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów „ Sp. z o.o. , informuje ,że w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego na realizację  Zadania : „ Dostawa Paliw  płynnych  dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. Przeprowadzonego  w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku  wpłynęła jedna oferta. Otwarcie odbyło się  5 .10.2017r  o godz. 10.30  w Przedsiębiorstwie  Gospodarki Komunalnej „Żyrardów„ Sp. z o.o. ul Czysta 5  96-300 Żyrardów.


Żyrardów, dnia24.10.2017 r.

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017r. poz. 1579), ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”.

 


Żyrardów, 19.10.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/8/2017

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Części I - Zadanie 11 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Batalionów Chłopskich i J. Horodyskiego w Żyrardowie” oraz Części II - Zadanie 21 pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Podmiejskiej
w Żyrardowie”, wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 17.10.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/7/2017

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 2 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 29.09.2017 r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny: ZP.D.40.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


Żyrardów dnia 29.09.2017.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.D.25.2017

Dotyczy przetargu na  „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


 

                                                                                                                                                                  Żyrardów, dnia 28.09.2017 r.

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/8/2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Części I - Zadanie 11 pn.: „Budowa sieci wodociągowej
w ul.: Batalionów Chłopskich i J. Horodyskiego w Żyrardowie” oraz Części II - Zadanie 21 pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Podmiejskiej w Żyrardowie”,
wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

drukuj ()


Żyrardów dnia 28.09.2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.D.25.2017

Dotyczy przetargu na  „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

 

drukuj ()


Żyrardów, 25.09.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/6/2016

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 15 pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica w Żyrardowie, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


                                                                                                      Żyrardów, dnia 21.09.2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/06/2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 2 pn.: „Budowa sieci wodociągowej
w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 20.09.2017 r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny: ZP.D.25.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


Żyrardów, 13.09.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/8/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji zadań:  Zadanie 11 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Batalionów Chłopskich i J. Horodyskiego w Żyrardowie” oraz Zadanie 21 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Podmiejskiej w Żyrardowie”,  wchodzących w skład  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 07.09.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/7/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania 2 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie”, planowanego  do realizacji w ramach  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów– Etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


                                                                                                      Żyrardów, dnia 31.08.2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/06/2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 15 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica
w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 30.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/5/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych w ramach Zadania 2 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów– Etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostało unieważnione (Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm).

 

drukuj ()


                                                           Żyrardów, dnia 17.08.2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/05/2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 2 pn.: „Budowa sieci wodociągowej
w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.


Żyrardów, 14.08.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/6/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania 15 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów– Etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 28.07.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/5/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania 2 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie”, planowanego  do realizacji w ramach  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów– Etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 19.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP/JRP/U/3/2017 o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 418 000 euro na usługę polegającą na realizacji Zadania pn.„Leasing operacyjny samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego WUKO” (rok produkcji 2017).

 

drukuj ()


Żyrardów, 14.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP.RP.1.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zamknięcie i rekultywacja Składowiska Odpadów Słabomierz-Krzyżówka".

drukuj ()


Żyrardów, 01.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP.TZ.13.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy na usługę leasingu samochodu specjalnego „Samojezdna zamiatarka drogowa”

drukuj ()


Żyrardów, dnia 24.05.2017r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez ZamawiającegoPGK/JRP/U/3/17

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na Leasingu operacyjnym samochodu ssąco-płuczącego WUKO (rok produkcji 2017).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015r. r.

 

drukuj ()


Żyrardów dnia 12.05.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/TZ/13/2017 

Dotyczy przetargu na  „Usługa Leasingu Samochodu specjalnego - Samojezdna zamiatarka drogowa” dla PGK Żyrardów Sp. z o.o.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 08.05.2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/TZ/12/2017

 

Dotyczy zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja Składowiska Odpadów Słabomierz - Krzyżówka”

 

drukuj ()


Żyrardów dnia 28.04.2017 r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.TZ.13.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na  usługę leasingu samochodu specjalnego „Samojezdna zamiatarka drogowa”.

drukuj ()


Żyrardów dnia 21.04.2017 r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.RP.TZ.12.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja Składowiska Odpadów Słabomierz - Krzyżówka”.

drukuj ()


Żyrardów, 07.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/13/2016

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 1 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.  1-go Maja w Żyrardowie, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 23.02.2017r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/1/2017

Dotyczy zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego w m. Henryszew, gm. Jaktorów”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 14.02.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/1/2017

Dotyczy zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego w m. Henryszew, gm. Jaktorów”.

drukuj ()


Żyrardów, 06.02.2017 r.

 

Nr referencyjny: ZP.TT.3.2017

Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


Żyrardów, 06.02.2017 r.

 

Nr referencyjny: ZP.TT.3.2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


Żyrardów, dnia 03.02.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP.TT.3.2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


Żyrardów, dnia 30.01.2017r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/1/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego w m. Henryszew, gm. Jaktorów”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 26.01.2017r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.TT.3.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


                                                                                                          Żyrardów, dnia 16.01.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/13/2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 1 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 02.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/13/2016

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach Zadania 1 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.  1-go Maja w Żyrardowie, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()

Kontakt

 • Telefonistka

W związku z pandemią koronawirusa, środkami zapobiegawczymi i strategiczną rolą PGK Żyrardów (jako przedsiębiorstwa znajdującego się w wykazie infrastruktury krytycznej), od 18 marca 2021 r. do odwołania, pracownicy Biura Obsługi Klienta będą do Państwa dyspozycji wyłącznie pod telefonem: 46 855 40 41 lub 46 855 40 42 oraz adresem mailowym:  bok@pgk.zyrardow.pl lub pgk@pgk.zyrardow.pl

Na kontakt z Państwa strony czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.

Zapraszamy do kontaktu z naszym BOK przez ZOOM czyli platformę internetowych usług komunikacyjnych: https://www.pgk.zyrardow.pl/467,zoom
Dzięki temu, mogą Państwo dołączyć do nas w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu. Spotkania odbywają się on line w czasie rzeczywistym.

Kasa zostaje zamknięta. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy widniejące na fakturze.

Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta oraz Zakładu Zieleni Miejskiej pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 pod numerem telefonu: 46 855 31 51.

Wszystkim klientom, pracownikom i współpracownikom życzymy dużo zdrowia

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850
BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka