PGK Żyrardów

ODPADY

Nawigacja

Treść

Do podstawowych zadań Zakładu Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej należą: 

  • Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 120l, 240l, 1100l oraz kontenerach 5m3 i 7m3
  • Wywóz nieczystości płynnych do zlewni beczkami asenizacyjnymi o pojemności 3,5m3; 4,5m3; 7m3; 9m3
  • Utrzymanie letnie dróg, chodników, placów tj. omiatanie mechaniczne, ręczne oraz zbieranie zanieczyszczeń.
  • Zimowe utrzymanie dróg tj. usuwanie śliskości na całej szerokości jezdni i zatok, chodników, placów, przejść dla pieszych, przystanków (odśnieżanie, posypywanie -ręczne i mechaniczne), wywózka śniegu.
  • Kompleksowa opieka nad obszarami zieleni, w skład której wchodzi projektowanie, zakładanie, pielęgnacja i renowacja terenów zielonych. Aeracja i wertykulacja. Nawożenie, odchwaszczanie, koszenie z wygrabieniem i wywozem- powierzchnie płaskie, skarpy i rowy. Wycinka drzew, zrębkowanie gałęzi.
  • Prace ziemne, wykopy, niwelacja.

wstecz

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka