PGK Żyrardów

ODPADY

Nawigacja

Treść

Do podstawowych zadań Zakładu Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej należą: 

  • Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 120l, 240l, 1100l oraz kontenerach 5m3 i 7m3
  • Wywóz nieczystości płynnych do zlewni beczkami asenizacyjnymi o pojemności 3,5m3; 4,5m3; 7m3; 9m3
  • Utrzymanie letnie dróg, chodników, placów tj. omiatanie mechaniczne, ręczne oraz zbieranie zanieczyszczeń.
  • Zimowe utrzymanie dróg tj. usuwanie śliskości na całej szerokości jezdni i zatok, chodników, placów, przejść dla pieszych, przystanków (odśnieżanie, posypywanie -ręczne i mechaniczne), wywózka śniegu.
  • Kompleksowa opieka nad obszarami zieleni, w skład której wchodzi projektowanie, zakładanie, pielęgnacja i renowacja terenów zielonych. Aeracja i wertykulacja. Nawożenie, odchwaszczanie, koszenie z wygrabieniem i wywozem- powierzchnie płaskie, skarpy i rowy. Wycinka drzew, zrębkowanie gałęzi.
  • Prace ziemne, wykopy, niwelacja.

wstecz

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów.

Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka