PGK Żyrardów

Klauzula informacyjna

Nawigacja

Treść

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w związku z procesem rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Pani Paulina Sapińska-Szwed, e-mail: iod@pgk.zyrardow.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i przez okres niezbędny do jego ukończenia. Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 5. W toku procesu rekrutacji możliwe będzie również przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu ich weryfikacji.
 6. W przypadku nienawiązania z Panią/Panem stosunku pracy, dokumenty i informacje z Pani/Pana danymi osobowymi zostaną zniszczone i usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.
 7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Panią/ Pana –art. 6 ust.1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
  • przetwarzanie Pani/Pana jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust.1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
  • przetwarzanie Pani/Pana jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych - art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 1. Podanie przez Panią/Pana informacji dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz ewentualnych uprawnień zawodowych, jeżeli ich posiadanie/spełnienie jest wymagane szczególnymi przepisami prawa do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz informacji kontaktowych niezbędnych do ewentualnego zaproszenia Panią/Pana do dalszego etapu rekrutacji jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji przez Administratora, przy czym w przypadku niepodania w/w danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji w stosunku do Pani/Pana osoby.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Kontakt

 • Telefonistka
W związku z pandemią, Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty: 
46 855 40 41
46 855 40 42
Kasa jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej są do dyspozycji Klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
46 855 31 51
 
Przypominamy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • Klienci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przyjmowani są tylko w ustalonych godzinach
 • Klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dezynfekator znajduje się w BOK)
 • obowiązują: bezwzględny nakaz noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz dystans społeczny
 • na sali obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5
 • płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 
 
Wszystkim Klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.
Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850
BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka