PGK Żyrardów

Nawigacja

Treść

 • -

Projekt pn. ,,Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów” realizowany przez Beneficjenta Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu – 1 174 581,36 PLN
Wartość dofinansowania – 741 917,56 PLN
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,
Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi.

W ramach Projektu zrealizowany będzie n/w zakres prac:

 • wykonanie utwardzenia placu pod pojemniki i kontenery,
 • ogrodzenie terenu PSZOK,
 • wykonanie oświetlenia,
 • zakup pojemników i kontenerów,
 • budowa hali magazynowej na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory,
 • zakup kontenera biurowego,
 • wykonanie przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego do kontenera biurowego,
 • wykonanie ścieżki ekologicznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Kontakt

 • Telefonistka
Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów
czynne: poniedziałek - piątek 7:00-15:00
 
tel.:  46 855 40 41
        46 855 40 42
 
 
Kasa ZLIKWIDOWANA.
Prosimy o dokonywanie płatności przelewem.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01 REGON: 750086653 KRS: 0000153850 BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka