PGK Żyrardów

Nawigacja

Treść

Projekt pn. ,,Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów” realizowany przez Beneficjenta Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu – 1 174 581,36 PLN
Wartość dofinansowania – 741 917,56 PLN
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,
Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi.

W ramach Projektu zrealizowany będzie n/w zakres prac:

  • wykonanie utwardzenia placu pod pojemniki i kontenery,
  • ogrodzenie terenu PSZOK,
  • wykonanie oświetlenia,
  • zakup pojemników i kontenerów,
  • budowa hali magazynowej na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory,
  • zakup kontenera biurowego,
  • wykonanie przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego do kontenera biurowego,
  • wykonanie ścieżki ekologicznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka