PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

 • AKTUALNOŚCI

Treść

Kanalizacja w ul. Roszarniczej i Mickiewicza

Rozpoczęliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Roszarniczej (odcinek od działki o nr ewid. 6612/3 do ul. Mickiewicza) oraz Mickiewicza (odc. od działki o nr ewid. 6677/5 do ul. Kanałowej) w Żyrardowie. Roboty rozpoczną się od strony skrzyżowania ulicy Mickiewicza z Jaktorowską. W wyniku realizacji powstanie sieć o długości ok. 1580 metrów. Termin realizacji przewidziany jest na grudzień 2022 roku.
Podczas wykonywania prac mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w ruchu pieszym czy samochodowym. Postaramy się je na bieżąco eliminować. Prosimy o pełne zrozumienie i koncentrację na efektach prac i znacznych ułatwieniach w przyszłości.
Zadanie wchodzi w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka
Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów
czynne: poniedziałek - piątek 7:00-15:00
 
tel.:  46 855 40 41
        46 855 40 42
 
 

PSZOK Żyrardów czynny: wtorek - sobota

Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 10:00 - 18:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 10:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 16:00

Kasa ZLIKWIDOWANA.
Prosimy o dokonywanie płatności przelewem.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01 REGON: 750086653 KRS: 0000153850 BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka