PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

 • AKTUALNOŚCI

Treść

Inteligentny System Zarządzania sieciami wod-kan w PGK

Podpisaliśmy właśnie umowę na zakup GIS - Inteligentnego Systemu Zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Poprzez wbudowane funkcje zarządzania procesami, system ma wspierać PGK Żyrardów w optymalnym planowaniu i przeprowadzaniu prac awaryjnych, eksploatacyjnych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na sieciach kanalizacyjnych, wodociągowych i obiektach (w tym na SUW czyli Stacji Uzdatniania Wody). Ma także obsługiwać w jednolity sposób zarówno dane opisowe jak i geometryczne ewidencjonowanych elementów sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej.

GIS odzwierciedli zależności topologiczne pomiędzy obiektami, dla sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej i zapewni dużą elastyczność oraz wierność w modelowaniu istniejących i projektowaniu nowych obiektów.

Inteligentny System Zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi wchodzi w skład całości projektu „Gospodarka wodno–ściekowa w mieście Żyrardów – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka
Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów
czynne: poniedziałek - piątek 7:00-15:00
 
tel.:  46 855 40 41
        46 855 40 42
 
 
Kasa ZLIKWIDOWANA.
Prosimy o dokonywanie płatności przelewem.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01 REGON: 750086653 KRS: 0000153850 BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka