PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

 • AKTUALNOŚCI

Treść

Abolicja wod-kan w Żyrardowie

Korzystam Szanuję Reguluję 
 
PGK Żyrardów do 31 grudnia 2021 roku zawiesza działania mające na celu egzekwowanie kar za bezumowne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz za nielegalne odprowadzanie deszczówki do sieci miejskiej.

   Bezprawne podłączenia do sieci wod-kan w Żyrardowie, poza wymaganą ustawami umową i społeczną uczciwością, to niestety dość częste zjawisko. Oszuści, bo tak należy nazywać osoby, które "na lewo" włączają się do sieci, od lat zawyżają ceny wody i kanalizacji w mieście.

   Aby walczyć z tym procederem, PGK Żyrardów zakupi specjalistyczny, w pełni zautomatyzowany samochód m.in.: do usuwania awarii i monitoringu sieci. Profesjonalny sprzęt skróci czas napraw bieżących usterek oraz ze 100% precyzją zbada i oceni stan a także liczbę przyłączy, porównując je z umowami zawartymi z przedsiębiorstwem.

   W czerwcu 2021 r. spółka ogłosiła specjalny program dla mieszkańców: „Korzystam Szanuję Reguluję" wprowadzając sześciomiesięczny okres abolicji. Od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 roku,  PGK nie będzie podejmowało przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa działań w związku z nielegalnym poborem wody lub nielegalnym odprowadzaniem ścieków. Da to nieuczciwym osobom możliwość legalizacji przyłączy bez negatywnych dla niech konsekwencji prawnych. Wszyscy, którzy zgłoszą nielegalne przyłącze i wyrażą gotowość zawarcia umowy z PGK Żyrardów na dostawę wody bądź odbiór ścieków, nie będą podlegać karze. 

Po tym okresie, rozpoczną się szczegółowe kontrole i weryfikacja nielegalnych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych. Stwierdzenie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, skutkować będzie wszczęciem stosownych postępowań przewidzianych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), a w konsekwencji  poniesieniem przez osoby odpowiedzialne surowych kar. 
 
I tak, zgodnie z w/w ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nielegalny pobór wody tj. 
 • pobór wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy
 • uszkodzenie albo pominięcie wodomierza głównego

stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5.000 zł.

Z kolei nielegalne odprowadzanie ścieków, tj. wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

Ponadto w razie skazania, Sąd może orzec na rzecz Spółki nawiązkę w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie ścieków.   

Po 31 grudnia 2021 roku, wszelkie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody lub nielegalne zrzuty ścieków bądź deszczówki, będą więc podlegać surowej karze. 

   Abolicja potrwa od 1 czerwca do końca grudnia 2021 roku. Firma rozpoczęła akcję informacyjną m.in.: na Facebooku PGK Żyrardów i Miasta Żyrardowa oraz stronach: www.pgk.zyrardow.pl, www.zyrardow.pl . Materiały pojawią się także w lokalnych mediach w tym w TVŻ, Radiu Fama, Radiu Victoria oraz Życiu Żyrardowa. Do mieszkańców trafią także ulotki ze szczegółowymi informacjami na temat akcji.

    "Chcemy chronić uczciwych mieszkańców przed tymi, których nieetyczne zachowanie przekłada się na ceny wody oraz ścieków. Nasi eksperci doskonale wiedzą gdzie mogą znajdować się nielegalne podłączenia, gdyż sieć PGK Żyrardów jest opomiarowana. Kamerowóz potwierdzi tylko nasze przypuszczenia." - mówi prezes PGK Żyrardów, Hanna Kosela. "Do tej pory surowe, adekwatne do popełnionego przestępstwa kary nie były egzekwowane. Nie zwracaliśmy się nigdy do Policji ani Straży Miejskiej o ukaranie nielegalnych odbiorców. Pora to zmienić. Jak mawiał profesor Bartoszewski "Warto być przyzwoitym".

    Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta PGK Żyrardów.

BOK pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 -15:00.

kontakt telefoniczny: 46 855 40 41 lub 46 855 40 42

mail: bok@pgk.zyrardow.pl

         pgk@pgk.zyrardow.pl

   Spółka PGK Żyrardów, od wielu lat inwestuje w sieci wodno-kanalizacyjne i pozyskuje kolejne fundusze unijne rozwijając posiadaną sieć. Obecnie długość linii wodociągowej w konserwacji i pod nadzorem PGK Żyrardów wynosi 116 km a kanalizacyjnej 256,3 km. Z sieci regularnie korzysta ponad 36 000 mieszkańców miasta. 

   W ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów, etap III" o wartości ponad 52 mln zł, realizowane są aż 32 różne zadania. Po zakończeniu wszystkich inwestycji, miejska sieć wodociągowa powiększy się o blisko 3000 metrów bieżących, a system kanalizacyjny o ponad 13 000 metrów. W  połowie ubiegłego roku, PGK pozyskało dodatkowe 12 milionów złotych dofinansowania na rozwój infrastruktury wod-kan. Z wkładem własnym daje to ponad 74 miliony złotych na inwestycje, które zmieniają codzienność mieszkańców Żyrardowa, podwyższają wartość nieruchomości i działają korzystnie na środowisko ograniczając m.in.: ilość nielegalnych szamb.

 • Abolicja wod-kan w Żyrardowie

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka
Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
tel.:    46 855 40 41
          46 855 40 42
 
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek 7:30 - 14:30
Prosimy o dokonywanie płatności kartą lub przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej czynne:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
tel.: 46 855 31 51
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dozownik znajduje się w hallu i w BOK)
 • obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek oraz dystans społeczny
 • na sali BOK oraz w Kasie obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce na dokumenty, usytuowanej na budynku PGK Żyrardów przy ul. Czystej 5
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl oraz bok@pgk.zyrardow.pl
 
Wszystkim klientom oraz pracownikom życzymy dużo zdrowia.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01 REGON: 750086653 KRS: 0000153850 BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka