PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

 • AKTUALNOŚCI

Treść

12 000 000 złotych na kolejne inwestycje w Żyrardowie

Pomimo pandemii i ograniczeń w dostępie do funduszy zewnętrznych, nie poprzestajemy na terminowej realizacji zaplanowanych wcześniej inwestycji i sięgamy po kolejne środki, wpisując do harmonogramu na 2021 rok, następne duże inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w mieście.

Wartość projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – etap III” rozłożonego na lata 2018-2022, wzrośnie dzięki pozyskanym środkom z 51 do ponad 74 milionów złotych. Blisko 38 milionów zł pochodzi z unijnej dotacji z Funduszu Spójności. Reszta to środki własne zainwestowane przez nasze przedsiębiorstwo.

Po podpisaniu przez naszą spółkę w 2020 roku aneksu do umowy o dofinansowanie do projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", uzyskane środki w kwocie 11 991 219,43 zostaną w całości przeznaczone na realizację 2 zadań w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - etap III". Jednym z nich jest modernizacja oczyszczalni ścieków (zadanie 19) a drugim przebudowa przepompowni przy ul. Gdańskiej w Żyrardowie (zadanie 20).

Modernizacja oczyszczalni ścieków, obejmie swym zasięgiem między innymi przebudowę i zmodernizowanie stacji dmuchaw, zbiornika biogazu, pompowni ścieków miejskich czy stacji zlewnej. Działania te pozwolą zwiększyć przepustowość mechaniczną oczyszczalni, wyeliminują zakłócenia gospodarki osadowej, przyczynią się do poprawy efektywności produkcji biogazu i wydajności energetycznej. Właśnie wyłoniono wykonawcę tego zadania, który będzie odpowiedzialny również za przebudowę przepompowni przy ulicy Gdańskiej.

Jak podkreśla Hanna Kosela, prezes PGK Żyrardów- "Filozofia naszego działania podporządkowana jest szeroko rozumianej ekologii. Mniejsza liczba przydomowych szamb, mniej plastiku – bo przecież nasza czysta żyrardowska woda prosto z kranu, może zastąpić tę butelkowaną – to ogromne korzyści dla środowiska. Z kolei nowoczesne rozwiązania technologiczne pomogą nam poprawić gospodarkę osadową w oczyszczalni ścieków i zyskać nawet 300 000 kilowatów!"

Podpisanie umowy odbyło się 28.12.2020 r. w miejskiej Resursie przy ul. 1 Maja 45 w Żyrardowie.
Podczas podpisania umowy obecni byli: Hanna Kosela - Prezes Zarządu PGK Żyrardów, Lucjan Krzysztof Chrzanowski - Prezydent Miasta Żyrardowa, Katarzyna Juszkiewicz - Główny Księgowy PGK Żyrardów oraz Andrzej Grygo - Prezes Zarządu Instal Warszawa S.A.

Wszelkich informacji na temat możliwości przyłączenia do sieci wodnej lub sanitarnej oraz całości projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – etap III”, nasi specjaliści udzielają od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
telefon: 46 855 40 41, 46 855 40 42, wew. 252 i 260.

mail: jrp@pgk.zyrardow.pl

 • Podpisanie umowy zdjęcie nr1
 • Podpisanie umowy zdjęcie nr2
 • Podpisanie umowy zdjęcie nr3
 • Podpisanie umowy zdjęcie nr4

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka
Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
tel.:    46 855 40 41
          46 855 40 42
 
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek 7:30 - 14:30
Prosimy o dokonywanie płatności kartą lub przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej czynne:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
tel.: 46 855 31 51
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dozownik znajduje się w hallu i w BOK)
 • obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek oraz dystans społeczny
 • na sali BOK oraz w Kasie obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce na dokumenty, usytuowanej na budynku PGK Żyrardów przy ul. Czystej 5
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl oraz bok@pgk.zyrardow.pl
 
Wszystkim klientom oraz pracownikom życzymy dużo zdrowia.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01 REGON: 750086653 KRS: 0000153850 BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka