PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

 • AKTUALNOŚCI

Treść

9 km nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Pomimo pandemii i obostrzeń, zgodnie z harmonogramem, realizujemy kolejne etapy inwestycji, podnoszącej poziom życia mieszkańców i poprawiającej stan środowiska.
W ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” dzięki unijnemu dofinansowaniu powstaje między innymi blisko siedem kilometrów nowej sieci wodociągowej w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej oraz ponad dwa kilometry sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Osada Młyńska. Wkrótce rozpocznie się też następny etap modernizacji żyrardowskiej oczyszczalni. Cała inwestycja warta jest ponad 51 milionów złotych!
Z potrzebnych do przeprowadzenia inwestycji 51 milionów złotych aż 26 milionów pochodzi z Funduszu Spójności.
Przedsięwzięcie, za sprawą którego mieszkańcy zyskują dostęp do sieci sanitarnej i bieżącej wody, obejmuje 27 różnych zadań, w ramach których do 2022 roku miejska sieć wodociągowa wzbogaci się o blisko 3000 metrów bieżących, a system kanalizacyjny powiększy o ponad 13 000 metrów.

– W ostatnich miesiącach skoncentrowaliśmy się na działaniach w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej w Żyrardowie. W ramach robót, które potrwają do listopada przyszłego roku, utworzonych zostanie blisko siedem kilometrów nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Kolejne dwa kilometry powstaną w osiedlu Osada Młyńska w Żyrardowie. Tu z kolei zakończenie prac planowane jest na styczeń 2022 roku – mówi Hanna Kosela, Prezes Zarządu PGK Żyrardów i dodaje, że dotychczas wybudowano około 1,7 km kanalizacji sanitarnej w Osadzie Młyńskiej oraz 3,9 km w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej.

Wcześniej w ramach projektu wybudowana została już między innymi sieć wodociągowa w ulicach Jana Kilińskiego, Środkowej, Izy Zielińskiej, Batalionów Chłopskich, Janusza Horodyskiego, Józefa Mireckiego, Borówkowej, Wypoczynkowej czy Kubusia Puchatka. Natomiast w ulicach Wypoczynkowej, Hulki Laskowskiego, Bolesława Limanowskiego, Władysława Choińskiego i Izy Zielińskiej powstała nowa sieć kanalizacji sanitarnej.

– Ogromną skalę całego przedsięwzięcia widać na ulicach miasta, a my we współpracy z wykonawcami, dbamy o terminowe ukończenie prac, zgodnie z przyjętymi harmonogramami i dokładamy wszelkich starań, by przebiegały one jak najsprawniej, gwarantując najwyższą jakość wykonania – dodaje i podkreśla zaangażowanie całego zespołu PGK Żyrardów.

Wyzwaniem tego roku jest też realizacja największego zadania w całym projekcie, czyli modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie. Poza ulepszeniem obiektu, przebudowana zostanie też przepompownia przy ulicy Gdańskiej oraz zostaną zakupione specjalistyczne urządzenia. Nabycie agregatu kogeneracyjnego umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. Przebudowa i modernizacja stacji dmuchaw, zbiornika biogazu, pompowni ścieków miejskich czy stacji zlewnej zwiększą przepustowość mechaniczną oczyszczalni, wyeliminują zakłócenia gospodarki osadowej, przyczynią się do poprawy efektywności produkcji biogazu i wydajności energetycznej. W najbliższym czasie planowany jest także zakup systemu GIS – inteligentnego oprogramowania do zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi oraz specjalistycznego samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” to część większego, konsekwentnie realizowanego planu, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom jak najwyższego poziomu życia.

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej PGK Żyrardów pozyskało już łącznie  215 milionów złotych! Nowe sieci kanalizacyjne i wodociągowe, ale też powstałe dzięki dofinansowaniu Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych sprawiają, że korzystanie z codziennych udogodnień jest coraz łatwiejsze, obarczone mniejszym ryzykiem awarii, a na dodatek korzystne dla środowiska.

 • 9 km nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • 9 km nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • 9 km nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka

Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów przy ul. Czystej 5 jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Kasa czynna jest w godzinach 9:00-14:00.
Rekomendujemy dokonywanie płatności kartą.  

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników spółki:

 • klienci przyjmowani są po uprzedniej dezynfekcji rąk
 • obowiązuje obowiązek noszenia maseczki i rękawiczek ochronnych
 • zalecany dystans, co najmniej 2 m.
 • na sali jednocześnie mogą  przebywać 3 osoby, po jednej przy każdym stanowisku.
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki.
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5. 

Przez cały okres pandemii, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 46 855 40 41 oraz drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 

Wszystkim naszym klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.

Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka