PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

  • AKTUALNOŚCI

Treść

  • Certyfikat

PGK z re-certyfikacją ISO 9001 i 14001

Już po raz kolejny PGK re-certyfikowało wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący:
- System Zarządzania Środowiskiem według 14001:2015 
- System Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015
Tym razem audyt został przeprowadzony w dniach 9-10 maja 2019 r. jak zwykle przez niezależną jednostkę certyfikującą.
Zintegrowany System Zarządzania swoim zakresem obejmuje: pozyskiwanie, uzdatnianie i zaopatrywanie w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymanie w czystości ulic i dróg, utrzymanie terenów zielonych, gospodarkę odpadami komunalnymi.
System Zarządzania Jakością zapewnia warunki do skoordynowanego kierowania i nadzorowania mając na względzie jakość działania Spółki. Norma ISO 9001:2015 służy uzyskiwaniu powtarzalności procesów. 
System Zarządzania Środowiskiem obejmuje aspekty zarządzania składające się na planowanie, rozwój, wdrażanie, realizację, kontrolę i weryfikację polityki, celów i zadań PGK „Żyrardów”  w zakresie ochrony środowiska. Rosnące zainteresowanie ochroną środowiska naturalnego przekłada się na rosnące wymagania społeczeństwa wobec nas. Jednym ze skutecznych sposobów podkreślenia swojej środowiskowej postawy jest właśnie wdrażanie i re-certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001. 
Skuteczność funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania to ciągłe weryfikowanie poprzez dokonywanie audytów wewnętrznych ale i corocznie przeprowadzanych audytów nadzoru, których głównym zadaniem jest sprawdzenie stanu ZSZ w Przedsiębiorstwie przez jednostkę do tego uprawnioną.
Posiadanie certyfikatu nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia metod pracy, nadążania za nowościami technicznymi i organizacyjnymi oraz potwierdzania własnych umiejętności i kompetencji.
Dziękujemy wszystkim pracownikom za codzienny wkład, zaangażowanie i wielką dbałość o środowisko na każdym etapie pracy. Dzięki takim osobom PGK z powodzeniem realizuje zadania związane z ochroną środowiska zgodnie z założonymi celami objętymi systemem.

wstecz

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  7.30- 15.00
środa: 7.30 - 18.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów.

Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

  • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
  • Mazowsze Serce Polski
  • odstęp
  • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka