PGK Żyrardów

KONTAKT

Nawigacja

Treść

Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek -  piątek 7:00 - 15:00
tel.:    46 855 40 41
          46 855 40 42
 
Kasa czynna:
poniedziałek -  piątek 7:30 - 14:30
Prosimy o dokonywanie płatności kartą lub przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej czynne:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
tel.:    46 855 31 51
 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dozownik znajduje się w hallu i w BOK)
 • obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek oraz dystans społeczny
 • na sali BOK oraz w Kasie obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce na dokumenty, usytuowanej na budynku PGK Żyrardów przy ul. Czystej 5
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl oraz bok@pgk.zyrardow.pl
 
Wszystkim klientom oraz pracownikom życzymy dużo zdrowia.
Napisz do nas
Napisz do nas

Opis strony

Informuję, że:

 1. Chcąc skontaktować się z PGK „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czysta 5, wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000153850, NIP: 8380007201, Kapitał Zakładowy: 47 207 000,00 PLN przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej zobowiązany jesteś podać nam dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres mailowe oraz numer swojego telefonu.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czysta 5 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Paulina Sapińska-Szwed, e-mail: iod@pgk.zyrardow.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów udzielenia odpowiedzi na korespondencje mailową przez PGK „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Panią/ Pana oraz fakt, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji ewentualnej umowy, która łączy Panią?/Pana z Administratorem lub podjęcia działań zmierzających do przygotowania takiej umowy na Pani/Pana tj. zgodnie z treścią art., 6 ust. 1 pkt. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 7. Podanie danych jest niezbędne do udzielnie Pani/ Panu odpowiedzi na korespondencję mailową, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi na korespondencję przesłaną mailowo.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję mailową przez PGK „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie. Dla celów statystycznych dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres.

Oświadczenie:

 1. Zgodnie z art. 7 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych PGK „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000153850, NIP: 8380007201, Kapitał Zakładowy: 47 207 000,00 PLN; w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję mailową przez PGK „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Stopka