PGK Żyrardów

KONTAKT

Nawigacja

Treść

Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów przy ul. Czystej 5 jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Kasa czynna jest w godzinach 9:00-14:00.
Rekomendujemy dokonywanie płatności kartą.  

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników spółki:

 • klienci przyjmowani są po uprzedniej dezynfekcji rąk
 • obowiązuje obowiązek noszenia maseczki i rękawiczek ochronnych
 • zalecany dystans, co najmniej 2 m.
 • na sali jednocześnie mogą  przebywać 3 osoby, po jednej przy każdym stanowisku.
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki.
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5. 

Przez cały okres pandemii, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 46 855 40 41 oraz drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 

Wszystkim naszym klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.

Napisz do nas
Napisz do nas

Opis strony

Informujemy, że:

 1. Chcąc skontaktować się z P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czysta 5, wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000153850, NIP: 8380007201, Kapitał Zakładowy: 30 976 000,00 PLN przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej zobowiązany jesteś podać nam dane osobowe takie jak imię,  nazwisko, adres mailowe oraz numer swojego telefonu
 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czysta 5 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Paulina Sapińska-Szwed, e-mail: iod@pgk.zyrardow.pl,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów udzielenia odpowiedzi na korespondencje mailową przez P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Panią/ Pana oraz fakt, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji ewentualnej umowy, która łączy Panią?/Pana z Administratorem lub podjęcia działań zmierzających do  przygotowania takiej umowy na Pani/Pana tj. zgodnie z treścią art., 6 ust. 1 pkt. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 7. podanie danych jest niezbędne do udzielnie Pani/ Panu odpowiedzi na korespondencję mailową, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest  udzielenie odpowiedzi na korespondencję przesłaną mailowo.
 8. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję mailową przez P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie. Dla celów statystycznych dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres.

Oświadczenie

 1. Zgodnie z art. 7 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000153850, NIP: 8380007201, Kapitał Zakładowy: 47 207 000,00  PLN; w celu  udzielenia odpowiedzi na korespondencję mailową przez P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Stopka