PGK Żyrardów

Galeria

Nawigacja

Treść

 • -

Podpisanie umowy NFOŚiGW w dniu 01.03.2010 r. na dofinansowanie projektu pn.:"Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - etap II"

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie umowy na realizację zadania 11A pn. "Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski" w dniu 02.12.2010 r.

 • -
 • -

Podpisanie umowy na realizację zadania 12 pn. "Działania informacyjne i promujące" w dniu 18.10.2010 r.

 • -
 • -

Podpisanie umowy na realizację zadania 7B pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.11-go Listopada" z dnia 11.02.2010r.

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie Umowy w dniu 01.03.2011r. na realizację Zadania 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie Umowy w dniu 06.06.2012r. na realizację Zadania 6 pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie"

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie Umowy w dniu 14.05.1012r. na realizację Zadania 9B pn.:"Modernizacja ujęcia wody "Sokule" i stacji uzdatniania wody "Mokra""

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 16.07.2012r. na realizację zadania 8B pn."Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie".

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 10.09.2012 na realizację Zadanie 2 pn." Budowa kolektora sanitarnego D w Żyrardowie".

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 25.07.2014 na realizację Zadanie 5 pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej, Legionów Polskich w Żyardowie".

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 14.11.2013r. na realizację Zadanie 1 pn."Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie"

 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 30.06.2014 r. na realizację Zadanie 10 pn.: "Budowa suszarni osadów w Żyrardowie"

 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 19.09.2014 r. na Zadanie 3 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej w Żyrardowie"

 • -
 • -

Podpisanie umowy na realizację Zadania 15 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie", w dniu 30.01.2015 r.

 • -

Podpisanie umowy na realizację Zadania 16 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie", w dniu 30.01.2015 r.

 • -

Podpisanie umowy w dniu 23.04.2015 r., na realizację Zadania 11C pn.: "Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski - rozszerzenie Projektu

 • -
 • -

Podpisanie umowy w dniu 27.04.2015 r., na realizację Zadania 14 pn.: "Budowa kolektora sanitarnego w ul. Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki w Żyrardowie"

 • -
 • -

Kontakt

 • Telefonistka

PGK Żyrardów - Biuro Obsługi Klienta (BOK)

czynne poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00

PSZOK Żyrardów

czynny: wtorek-sobota

 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 10:00-18:00
 • czwartek: 8:00-16:00
 • piątek: 10:00-18:00
 • sobota: 8:00-16:00

Kasa ZLIKWIDOWANA - prosimy o dokonywanie płatności przelewem.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01, REGON: 750086653, KRS: 0000153850, BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy:53 847 000,00

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • certyfikat dekra
 • certyfikat dekra
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka