PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

 • AKTUALNOŚCI

Treść

 • 4 920 000 zł na inwestycje w Północnej Dzielnicy...

4 920 000 zł na inwestycje w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej

PGK Żyrardów pozyskało środki unijne i rozpoczyna kolejną inwestycję na terenie miasta, tym razem wartą blisko 5 mln zł. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej, to dla blisko 720 mieszkańców, możliwość skorzystania z nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej.    

 

Rok 2020 to dla PGK Żyrardów i mieszkańców miasta Żyrardowa, kolejna faza projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – etap III". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Jego wartość wynosi 51 019 344,74 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności 26 621 430,52 zł. Zaplanowane na kilka lat inwestycje, obejmują aż 27 różnych zadań, z których blisko połowa została już zrealizowana. 

 

"W tym roku PGK Żyrardów prowadzić będzie kolejne znaczące dla miasta przedsięwzięcia. Dzięki środkom unijnym oraz własnym, powstanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości 6,78 km w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej w Żyrardowie. Spółka  podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania nr 4. wchodzącego w skład głównego projektu. Wartość zadania to 4 920 000 zł. Wykonawca rozpoczął prace w styczniu 2020 roku i zobowiązany jest wykonać je w terminie do 20.11.2021 roku czyli w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy." - informuje Hanna Kosela, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Żyrardów. 

 

Teren budowy obejmuje ulice: Twardowskiego, Witosa, Zaciszna, Marcowa, Pogodna, Podmiejska, Waligóry, Horodyskiego, Batalionów Chłopskich, Stanclika, Herberta, Lutosławskiego, Baczyńskiego, Kurpińskiego, Szymanowskiego w Żyrardowie. 

Włączenie nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w istniejącą infrastrukturę nastąpi w ulicy Rotmistrza Pileckiego.

           

Pierwsza faza wykonania robót budowlanych dotyczy obszaru u zbiegu ulic Lutosławskiego i Rotmistrza Pileckiego. Z początkiem tego roku roboty one będą wykonywane w ulicach: Lutosławskiego, Baczyńskiego, Kurpińskiego, Szymanowskiego, Herberta i Witosa. Wiosna przyniesie kontynuację robót budowlanych w ulicy Witosa  oraz rozpoczęcie prac  w ulicach: Waligóry i  Horodyskiego. Latem roboty rozpoczną się w ulicach: Batalionów Chłopskich, Podmiejskiej, Marcowej i Zacisznej oraz w dalszym ciągu w ulicy Witosa. Jesienią  w ulicach Stanclika i Pogodnej postępować będę dalsze prace, podobnie jak w ulicach Marcowej, Zacisznej, Twardowskiego, Waligóry i Witosa. Realizacja robót budowlanych w 2020 roku w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej  będzie oczywiści zależała od  sprzyjających warunków atmosferycznych, które są istotnym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie założonego celu.

Dzięki prowadzonym inwestycjom ponad 720 osób będzie mogło skorzystać z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej.

 

Podczas prowadzonych robót na terenie Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym. Prosimy o Państwa zrozumienie jednocześnie zapewniając, że dochowamy wszelkiej staranności by ewentualne utrudnienia były dla Państwa jak najmniej dotkliwe. Pracujemy dla Państwa komfortu z góry dziękując za wyrozumiałość. O wszelkich utrudnieniach w związku z pracami w poszczególnych ulicach, będziemy na bieżąco informować na Facebooku PGK Żyrardów.

 

Wszystkich mieszkańców, którzy zainteresowani są postępami prac na obszarze Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej oraz dalszymi zadaniami wynikającymi z projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – etap III" bądź podłączeniem do nowo wybudowanej infrastruktury, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z Biura Obsługi Klienta PGK od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 a w środy do 18.00. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat przyłączenia do sieci i pomożemy we wszystkich formalnościach. Od listopada 2019 r. wprowadziliśmy do naszej oferty nową usługę: "Przyłącze wod-kan all inclusive". PGK w imieniu inwestora między innymi przygotuje kompleksowy projekt wodno - kanalizacyjny, zajmie się stroną geodezyjną, uzyska niezbędne zgody, opracuje plan organizacji ruchu, zamontuje konsolę wodomierzową pod przyłącze i przygotuje umowę na dostawę wody, odbiór ścieków. 

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka
W związku z pandemią, Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty: 
46 855 40 41
46 855 40 42
Kasa jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej są do dyspozycji Klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
46 855 31 51
 
Przypominamy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • Klienci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przyjmowani są tylko w ustalonych godzinach
 • Klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dezynfekator znajduje się w BOK)
 • obowiązują: bezwzględny nakaz noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz dystans społeczny
 • na sali obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5
 • płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 
 
Wszystkim Klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.
Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850
BDO: 000006108

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka