PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

 • AKTUALNOŚCI

Treść

 • Certyfikat

PGK z re-certyfikacją ISO 9001 i 14001

Już po raz kolejny PGK re-certyfikowało wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący:
- System Zarządzania Środowiskiem według 14001:2015 
- System Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015
Tym razem audyt został przeprowadzony w dniach 9-10 maja 2019 r. jak zwykle przez niezależną jednostkę certyfikującą.
Zintegrowany System Zarządzania swoim zakresem obejmuje: pozyskiwanie, uzdatnianie i zaopatrywanie w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymanie w czystości ulic i dróg, utrzymanie terenów zielonych, gospodarkę odpadami komunalnymi.
System Zarządzania Jakością zapewnia warunki do skoordynowanego kierowania i nadzorowania mając na względzie jakość działania Spółki. Norma ISO 9001:2015 służy uzyskiwaniu powtarzalności procesów. 
System Zarządzania Środowiskiem obejmuje aspekty zarządzania składające się na planowanie, rozwój, wdrażanie, realizację, kontrolę i weryfikację polityki, celów i zadań PGK „Żyrardów”  w zakresie ochrony środowiska. Rosnące zainteresowanie ochroną środowiska naturalnego przekłada się na rosnące wymagania społeczeństwa wobec nas. Jednym ze skutecznych sposobów podkreślenia swojej środowiskowej postawy jest właśnie wdrażanie i re-certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001. 
Skuteczność funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania to ciągłe weryfikowanie poprzez dokonywanie audytów wewnętrznych ale i corocznie przeprowadzanych audytów nadzoru, których głównym zadaniem jest sprawdzenie stanu ZSZ w Przedsiębiorstwie przez jednostkę do tego uprawnioną.
Posiadanie certyfikatu nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia metod pracy, nadążania za nowościami technicznymi i organizacyjnymi oraz potwierdzania własnych umiejętności i kompetencji.
Dziękujemy wszystkim pracownikom za codzienny wkład, zaangażowanie i wielką dbałość o środowisko na każdym etapie pracy. Dzięki takim osobom PGK z powodzeniem realizuje zadania związane z ochroną środowiska zgodnie z założonymi celami objętymi systemem.

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka

W związku z pandemią koronawirusa w naszym kraju i podjętymi środkami zapobiegawczymi, od 16 marca 2020 r. do odwołania, pracownicy Biura Obsługi Klienta PGK Żyrardów będą do Państwa dyspozycji jedynie pod numerami telefonów: 46 855-40-41 oraz 46 855 40 42 a także pod adresem: pgk@pgk.zyrardow.pl

‍‍Na kontakt z Państwa strony czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.

Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka