PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

 • AKTUALNOŚCI

Treść

 • Certyfikat

PGK z re-certyfikacją ISO 9001 i 14001

Już po raz kolejny PGK re-certyfikowało wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący:
- System Zarządzania Środowiskiem według 14001:2015 
- System Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015
Tym razem audyt został przeprowadzony w dniach 9-10 maja 2019 r. jak zwykle przez niezależną jednostkę certyfikującą.
Zintegrowany System Zarządzania swoim zakresem obejmuje: pozyskiwanie, uzdatnianie i zaopatrywanie w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymanie w czystości ulic i dróg, utrzymanie terenów zielonych, gospodarkę odpadami komunalnymi.
System Zarządzania Jakością zapewnia warunki do skoordynowanego kierowania i nadzorowania mając na względzie jakość działania Spółki. Norma ISO 9001:2015 służy uzyskiwaniu powtarzalności procesów. 
System Zarządzania Środowiskiem obejmuje aspekty zarządzania składające się na planowanie, rozwój, wdrażanie, realizację, kontrolę i weryfikację polityki, celów i zadań PGK „Żyrardów”  w zakresie ochrony środowiska. Rosnące zainteresowanie ochroną środowiska naturalnego przekłada się na rosnące wymagania społeczeństwa wobec nas. Jednym ze skutecznych sposobów podkreślenia swojej środowiskowej postawy jest właśnie wdrażanie i re-certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001. 
Skuteczność funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania to ciągłe weryfikowanie poprzez dokonywanie audytów wewnętrznych ale i corocznie przeprowadzanych audytów nadzoru, których głównym zadaniem jest sprawdzenie stanu ZSZ w Przedsiębiorstwie przez jednostkę do tego uprawnioną.
Posiadanie certyfikatu nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia metod pracy, nadążania za nowościami technicznymi i organizacyjnymi oraz potwierdzania własnych umiejętności i kompetencji.
Dziękujemy wszystkim pracownikom za codzienny wkład, zaangażowanie i wielką dbałość o środowisko na każdym etapie pracy. Dzięki takim osobom PGK z powodzeniem realizuje zadania związane z ochroną środowiska zgodnie z założonymi celami objętymi systemem.

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka

Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów przy ul. Czystej 5 jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Kasa czynna jest w godzinach 9:00-14:00.
Rekomendujemy dokonywanie płatności kartą.  

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników spółki:

 • klienci przyjmowani są po uprzedniej dezynfekcji rąk
 • obowiązuje obowiązek noszenia maseczki i rękawiczek ochronnych
 • zalecany dystans, co najmniej 2 m.
 • na sali jednocześnie mogą  przebywać 3 osoby, po jednej przy każdym stanowisku.
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki.
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5. 

Przez cały okres pandemii, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 46 855 40 41 oraz drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 

Wszystkim naszym klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.

Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka