PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

Treść

Film z okazji 20-lecia PGK

Już 20 lat dostarczamy mieszkańcom Żyrardowa wodę najlepszej jakości. Zobaczcie jakie były początki Żyrardowa w trosce o wodę i kanalizację i z jakimi problemami zmagała się XIX-wieczna osada fabryczna o powierzchni 120 hektarów. Miasto zapewniało dom ponad 5 tysiącom pracowników Zakładów Lniarskich i zaczęło odczuwać skutki braku wody i kanalizacji. Pobudowano więc studnię artezyjską oraz pierwszy wodociąg. W połowie lat trzydziestych XX w. przystąpiono do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. W 1936 roku, wykonano dwie pierwsze studnie głębinowe, służące do zaopatrywania miasta w wodę. Studnie odwiercono przy obecnej ulicy Moniuszki. W 1947 r. Rada Miasta podjęła decyzję o przekształceniu oczyszczalni ścieków z mechaniczno-chemicznej Zakładów Lniarskich na komunalną a mianowicie biologiczno-mechaniczną. 

 

W późniejszych latach, przy ulicy Moniuszki powstało kolejnych sześć studni głębinowych, które służyły miastu aż do 1999 roku.

Po wojnie, w 1949 roku powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji protoplastę obecnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 

Do zadań MPWiK aż do 1974 roku należała obsługa Zakładu Usług Pogrzebowych, co stawiało przedsiębiorstwo na pozycji monopolisty. 2 stycznia nowym właścicielem zakładu stał się Zarząd Zieleni Miejskiej, który powstał w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego, zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z 1953 roku. Jednostka stała się wówczas odrębnym przedsiębiorstwem państwowym, które rozliczało się bezpośrednio z budżetem Państwa. Do zadań przedsiębiorstwa należała konserwacja zieleni miejskiej, lasów, cmentarzy komunalnych oraz kąpielisk. Był to kolejny przodek PGK, a konkretnie obecnego Zakładu Oczyszczania i Zieleni Miejskiej. 

 

Wybudowanie sieci wodociągowej zmotywowało budowę oczyszczalni ścieków, która powstała, przy dzisiejszej ulicy Czystej. W latach sześćdziesiątych oczyszczalnia została rozbudowana i zmodernizowana.

 

Następnym przełomem w historii było przekształcenie MPWiK w Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji a później w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skierniewicach, z siedzibą w Brzezinach, co nastąpiło 16 czerwca 1975 roku. Z dokumentów archiwalnych wynika, że o zmianie nazwy przedsiębiorstwa informowała lokalna prasa- „Życie Żyrardowa”.

 

W 1991 roku w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, zaś 6 lat później 1 lipca 1997 r. powołano jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, znane nam dzisiaj Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”.

 

Zapraszamy na film.

wstecz

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka