PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

Treść

Film z okazji 20-lecia PGK

Już 20 lat dostarczamy mieszkańcom Żyrardowa wodę najlepszej jakości. Zobaczcie jakie były początki Żyrardowa w trosce o wodę i kanalizację i z jakimi problemami zmagała się XIX-wieczna osada fabryczna o powierzchni 120 hektarów. Miasto zapewniało dom ponad 5 tysiącom pracowników Zakładów Lniarskich i zaczęło odczuwać skutki braku wody i kanalizacji. Pobudowano więc studnię artezyjską oraz pierwszy wodociąg. W połowie lat trzydziestych XX w. przystąpiono do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. W 1936 roku, wykonano dwie pierwsze studnie głębinowe, służące do zaopatrywania miasta w wodę. Studnie odwiercono przy obecnej ulicy Moniuszki. W 1947 r. Rada Miasta podjęła decyzję o przekształceniu oczyszczalni ścieków z mechaniczno-chemicznej Zakładów Lniarskich na komunalną a mianowicie biologiczno-mechaniczną. 

 

W późniejszych latach, przy ulicy Moniuszki powstało kolejnych sześć studni głębinowych, które służyły miastu aż do 1999 roku.

Po wojnie, w 1949 roku powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji protoplastę obecnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 

Do zadań MPWiK aż do 1974 roku należała obsługa Zakładu Usług Pogrzebowych, co stawiało przedsiębiorstwo na pozycji monopolisty. 2 stycznia nowym właścicielem zakładu stał się Zarząd Zieleni Miejskiej, który powstał w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego, zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z 1953 roku. Jednostka stała się wówczas odrębnym przedsiębiorstwem państwowym, które rozliczało się bezpośrednio z budżetem Państwa. Do zadań przedsiębiorstwa należała konserwacja zieleni miejskiej, lasów, cmentarzy komunalnych oraz kąpielisk. Był to kolejny przodek PGK, a konkretnie obecnego Zakładu Oczyszczania i Zieleni Miejskiej. 

 

Wybudowanie sieci wodociągowej zmotywowało budowę oczyszczalni ścieków, która powstała, przy dzisiejszej ulicy Czystej. W latach sześćdziesiątych oczyszczalnia została rozbudowana i zmodernizowana.

 

Następnym przełomem w historii było przekształcenie MPWiK w Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji a później w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skierniewicach, z siedzibą w Brzezinach, co nastąpiło 16 czerwca 1975 roku. Z dokumentów archiwalnych wynika, że o zmianie nazwy przedsiębiorstwa informowała lokalna prasa- „Życie Żyrardowa”.

 

W 1991 roku w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, zaś 6 lat później 1 lipca 1997 r. powołano jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, znane nam dzisiaj Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”.

 

Zapraszamy na film.

wstecz

Kontakt

  • Telefonistka
  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl

godziny

Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00

godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00
Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka