PGK Żyrardów

Cele i zakres rzeczowy Projektu

Nawigacja

Treść

 

 

„Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów- Etap II”

 

Celem projektu jest:

 

  • poprawa standardu życia mieszkańców,
  • Skuteczniejsza ochrona środowiska  naturalnego, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych projektem,
  • wzrost poziomu skanalizowania Miasta Żyrardów
  • zwiększenie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców Żyrardowa w wodę pitną dobrej jakości.

 

Zakres rzeczowy Projektu:

W ramach projektu powstanie:

  • 11,2 km kanalizacji sanitarnej, stworzy to warunki do  podłączenia 2 265 osób.
  • 2,2 km sieci wodociągowej co pozwoli na podłączenie 40 osób.

         oraz

  • zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków
  • zmodernizowane zostanie ujecie wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „Mokra”

 

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl

godziny

Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00

godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00
Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka