PGK Żyrardów

Rok 2020

Nawigacja

Treść


 Żyrardów, 16.12.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.TW.57.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. ogłasza zapytanie cenowe na dostawę testów kuwetowych (odczynniki chemiczne do wykonywania analiz laboratoryjnych).

drukuj ()


 Żyrardów, 16.12.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.PZ.54.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. ogłasza zapytanie cenowe na dostawę olejów i smarów do pojazdów silnikowych.

drukuj ()


Żyrardów, 09.12.2020 r.

Nr. referencyjny: ZP.26.DA.56.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony na „Usługę utrzymania w czystości i dezynfekcji oraz deratyzacji pomieszczeń i terenu PGK „Żyrardów” Sp. z o. o.”.

 

drukuj ()


 Żyrardów, 08.12.2020 r.

Nr. referencyjny: ZP.26.ZOM.55.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o ogłasza zapytanie cenowe na dostawę worków na odpady komunalne.

 

drukuj ()


 Żyrardów, 08.12.2020 r.

Nr. referencyjny: ZP.26.TZ.48.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. ogłasza zapytanie cenowe na ochronę fizyczną mienia na składowisku odpadów komunalnych ,,Słabomierz-Krzyżówka.

 

drukuj ()


Żyrardów, 03.12.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.GO.47.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony na „Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z PSZOK-ów”.

 

drukuj ()


Żyrardów, 20.11.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.TO.50.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. ogłasza zapytanie cenowe na dostawę gazu ziemnego na potrzeby ob.27 Suszarni Osadów.

 

drukuj ()


Żyrardów, 20.11.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.TO.52.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. ogłasza zapytanie cenowe na dostawę sondy NITRATAX do pomiaru azotanów w ściekach.

 

drukuj ()


Żyrardów,18.11.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.TO.49.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. ogłasza zapytanie cenowe na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02.

 

drukuj ()


   Żyrardów,19.10.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.TO.42.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. ogłasza zapytanie cenowe na dostawę koagulanta w postaci wodnego roztworu siarczanu żelazowego (PIX 113).

 

drukuj ()


 

Żyrardów, 07.10.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.TW.34.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. ogłasza zapytanie cenowe na nadzór geologiczny nad ujęciem wód podziemnych „Sokule” dla m. Żyrardowa.

drukuj ()


 Żyrardów,01.10.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.TO.38.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. ogłasza zapytanie cenowe na wykonanie badań wody przeznaczonej do spożycia, wód opadowych i powierzchniowych, analiza ścieków surowych i oczyszczonych, osadów ściekowych oraz monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka w 2021 r.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 29.09.2020 r.

Zapytanie cenowe

 

ZP.26.TO.32.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Dostawę flokulantu PRAESTOL 650BC”.

drukuj ()


ZP.26.TJ.25.2020-1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Dostawa zestawu prądotwórczego o mocy min. 160 kW.”

drukuj ()


Żyrardów, dnia 16.06.2020 r.

Zapytanie cenowe

ZP.26.TJ.25.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Dostawa zestawu prądotwórczego o mocy min. 160 kW na podwoziu kołowym z pełnym wyposażeniem”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 9.06.2020 r.

Zapytanie cenowe

ZP.26.TO.23.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Dostawę pompy Wilo-EMU FA10.51E, typ FK 17.1-4/8 K (lub równoważnej)”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 20.05.2020 r.

Zapytanie cenowe

 

ZP.26.PZ.22.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Dostawę pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 l, 240 l, 120l”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 23.03.2020 r.

Zapytanie cenowe

ZP.26.TW.17.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Dostawę pompy głębinowej”.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 13.03.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

ZP.26.PK.15.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza przetarg nieograniczony na „świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 3.03.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

ZP.26.TO.12.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza przetarg nieograniczony na „zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji na terenie gminy Jaktorów”.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 28.02.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

ZP.26.TZ.11.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę samochodu ciężarowego powyżej 3,5 DMC do wywozu ścieków”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 27.02.2020 r.

ZAPYTANIE CENOWE

 

ZP.26.DI.8.2020-1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „„Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Żyrardów”.

drukuj ()

   Żyrardów,17.02.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.TZ.6.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony na „Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z PSZOK-ów”.

drukuj ()


Żyrardów, 13.02.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.DI.8.2020  

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. ogłasza zapytanie cenowe na: „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Żyrardów”.

drukuj ()


Żyrardów, 05.02.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.TW.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. ogłasza zapytanie cenowe na naprawę i ponowną legalizację, po upływie okresu ważności cechy legalizacji, używanych wodomierzy DN15-DN150, wodomierzy sprzężonych DN50-DN150 oraz wodomierzy kontowych DN50-DN150 wykonanie ekspertyz wodomierzy DN15-DN150, wodomierzy sprzężonych DN50-DN150 oraz wodomierzy kontowych DN50-DN150 na stanowisku kontrolno-pomiarowym do sprawdzania i legalizacji wodomierzy zatwierdzonym i nadzorowanym przez Główny lub Obwodowy Urząd Miar.

 

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 27.01.2020 r.

ZAPYTANIE CENOWE

 

ZP.26.TO.2.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji na terenie gminy Jaktorów”.

 

drukuj ()


Żyrardów,20.01.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.PZ.65.2019-1

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. ogłasza zapytanie cenowe na „Dostawę odzieży ochronnej dla pracowników PGK „Żyrardów” Sp. z o. o.”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 15.01.2020 r.

ZAPYTANIE CENOWE

 

ZP.PZ.67.2019-1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Dostawę olejów i smarów do pojazdów silnikowych”.

 

drukuj ()


Żyrardów, 08.01.2020 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.PZ.1.2020  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym na dostawę używanego samochodu dostawczego dla PGK „Żyrardów” Sp. z o. o.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 7.01.2020 r.

ZAPYTANIE CENOWE

 

ZP.PZ.67.2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ogłasza Zapytanie cenowe na „Dostawę olejów i smarów do pojazdów silnikowych”.

drukuj ()

Kontakt

 • Telefonistka

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, od 16 listopada 2021 r. do odwołania, biuro PGK Żyrardów pozostaje nieczynne stacjonarnie.
Na kontakt z Państwa strony czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.

    tel.: 46 855-40-41 oraz 46 855 40 42
    mail: bok@pgk.zyrardow.pl oraz  pgk@pgk.zyrardow.pl
    aplikacja ZOOM: https://www.pgk.zyrardow.pl/467,zoom

Na budynku spółki przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie, umieściliśmy skrzynkę na korespondencję w której prosimy umieszczać wszelkie dokumenty, niezbędne do procedowania bieżących spraw. 

Wszystkim klientom oraz pracownikom życzymy dużo zdrowia.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01 REGON: 750086653 KRS: 0000153850 BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka