PGK Żyrardów

Rok 2015/2016

Nawigacja

Treść


Żyrardów, dn. 28.11.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP.PA.26.2016

Informacja dotycząca unieważnienia postępowania w trybie zapytania cenowego z dnia 17.11.2016 r. dotyczącego: „Świadczenia usług w zakresie służby BHP i PPOŻ w PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”


Żyrardów, 18.11.2016 r.

Nr referencyjny: ZP.TJ.25.2016

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)   ogłasza przetarg nieograniczony na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu, systemu sterowania i nadzoru pracą kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.


Żyrardów, 17.11.2016 r.

ZP.PA.26.2016                                                    

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ”Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ”Świadczenie usług w zakresie służby BHP i PPOŻ w PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”


Żyrardów, 17.11.2016 r.

ZP.PK.14.2016

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ”Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ”Przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”


Żyrardów, 16.11.2016 r.

Nr referencyjny: ZP.TJ.10.2016

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.

 


Żyrardów, 24.10.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP/TJ/10/2016

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.

 

 


Żyrardów, 13.10.2016 r.

Nr referencyjny: ZP/TJ/10/2016

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)   ogłasza przetarg nieograniczony na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.


Żyrardów, 04.10.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP/TZ/3/2016

Sprostowanie o Ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”.

 

 


Żyrardów, 04.10.2016 r.

Nr referencyjny: ZP/TZ/3/2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”.

 


Żyrardów, 04.10.2016 r.

Nr referencyjny: ZP/TZ/3/2016

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”.

 


Żyrardów, 30.09.2016 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)   ogłasza przetarg nieograniczony na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.

 


         Żyrardów, dnia 27.09.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert

Nr referencyjny: ZP/PZ/2/2016

Dotyczy postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa paliw płynnych dla PGK „Żyrardów”
Sp. z o.o.”


Żyrardów, 26.09.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP/TZ/3/2016

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)   ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”.

 


         Żyrardów, dnia 19.09.2016 r.

 

Ogłoszenie

 

Nr referencyjny: ZP/PZ/2/2016

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych dla
PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”


Żyrardów, 16.09.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)   ogłasza przetarg nieograniczony na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.


Żyrardów, 08.08.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/7/2016

 

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, polegające na „Budowie sieci wodociągowej w Żyrardowie”.


Żyrardów, 25.07.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/6/2016

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej planowane do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa
w mieście Żyrardów – Etap III”, planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.


Żyrardów, 15.07.2016 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/7/2016

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzywej
w Żyrardowie”
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r.


Żyrardów, 12.07.2016r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/5/2016

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej planowane do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa
w mieście Żyrardów – Etap III”, planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

 


Żyrardów, 06.07.2016 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na „Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2016-2020.


Żyrardów, 06.07.2016 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/5/2016

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej planowane do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa
w mieście Żyrardów – Etap III”, planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.


Żyrardów, 17.06.2016 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na „Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2016-2020.


Żyrardów dnia, 22.03.2016r.

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ”Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pt.: "Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”


            Żyrardów, dnia 03.02.2016r.

Nr referencyjny: 01/D/TT/2016

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację:

„Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”  Sp. z  o. o. informuje, iż  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego na realizację „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp wpłynęły 3 oferty.

     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania  i oceny ofert w ww. postępowaniu:

- oferta nr 2 złożona przez firmę: PGE Obrót Spółka Akcyjna Oddział z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź została uznana za najkorzystniejszą.

 


Żyrardów, 25.01.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/16/2015

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, polegające na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. P.O.W. i Placu Piłsudskiego w Żyrardowie”.


Żyrardów, dn. 22.01.2016r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów, 15.12.2015 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/16/2015

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane, polegające na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. P.O.W. i Placu Piłsudskiego w Żyrardowie.


Żyrardów, 12.11.2015 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/15/2015

Dotyczy: Zadania nr 10 pn.: „Budowa suszarni osadów w Żyrardowie” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Zadania 10B pn.: „Waga samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie”.


Żyrardów, 29.10.2015 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego

 

Dotyczy: Zadania 10 pn.: „Budowa suszarni osadów w Żyrardowie” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Zadania 10B pn.: „Waga samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie”.

 


Żyrardów, 26.10.2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego

Dotyczy: Zadania nr 8B.2 – „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 09.10.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/D/10/2015

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę polegającą na realizacji Zadania nr 19 – „Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 29.09.2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego

Dotyczy: Zadania nr 17 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Krótkiej,
M. Konopnickiej, J. Mireckiego i S. Jodłowskiego w Żyrardowie” wchodzącego w skład  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, dnia 24.09.2015 r.


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, iż unieważnia postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Żyrardów, 18.09.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/D/11/2015

Dotyczy: zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę polegającą na realizacji Zadania 8B.3 Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Żyrardowie- Agregat prądotwórczy wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 17.09.2011 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów, dnia 16.09.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 2/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, iż unieważnia postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Żyrardów, 09.09.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów, dnia 07.09.2015 r.


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 1/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, iż unieważnia postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Żyrardów, 14.08.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/D/11/2015

      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę polegającą na realizacji Zadania 8B.3 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie - Agregat prądotwórczy” wchodzącego w skład  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 


Żyrardów, 30.07.2015 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/D/10/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę polegającą na realizacji Zadania nr 19 – „Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 23.07.2015 r.


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/D/9/2015

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę polegającą na realizacji Zadania 19 pn.: „Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r.


Żyrardów, 10.07.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/6/2015

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

Zadanie 12A pn.: „Działania informacyjne i promujące – rozszerzenie projektu” wchodzące
w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 07.07.2015 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/D/9/2015

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę polegającą na realizacji Zadania nr 19 – „Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, dnia 25.06.2015r.

 

Nr referencyjny: 02/D/TT/2015

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację:

„Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”  Sp. z  o. o. informuje, iż  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego na realizację „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp wpłynęła 3 oferty.

                            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania  i oceny ofert w ww. postępowaniu:

- oferta nr 3 złożona przez firmę: ENERGA Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk  została uznana za najkorzystniejszą.

Wybrana oferta spełnia warunki określone w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 


Żyrardów, 23.06.2015 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów 16.06.2015r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/U/6/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na realizacji Zadania 12A – „Działania informacyjne i promujące - rozszerzenie projektu” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Żyrardów, 08.06.2015 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów, 19.05.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/8/2015

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 8B.2 – „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie – Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 29.04.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/7/2015

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 18 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 27.04.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/2/2015

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 17 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Krótkiej, M. Konopnickiej, J. Mireckiego i S. Jodłowskiego w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 10.04.2015 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/4/2015

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

Zadanie 11C – Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski – Rozszerzenie Projektu wchodzące
w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 10.04.2015 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/1/2015

 

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

 

Zadanie 14 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego w ul.: Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki
w Żyrardowie", wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 03.04.2015 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/8/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania nr 8B.2 – „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie – Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 30.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/7/2015

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania nr 18 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 27.03.2015r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/5/2015

Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ul.: Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).


Żyrardów, 13.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/2/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania nr 17 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Krótkiej, M. Konopnickiej, J. Mireckiego i S. Jodłowskiego w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, dn. 11.03.2015r

 

Nr referencyjny: TZ/D/3/2015

 Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z

podwójną kabiną” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907- tekst jednolity).

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta.

            Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907- tekst jednolity), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny oferty w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę:

 

LOJA POLSKA, ul. Bytomska 39, 41-103 Siemianowice Śląskie

 została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Kryteria oceny- najniższa cena

Łączna punktacja max 100pkt

 1.

LOJA POLSKA Ul. Bytomska 39,

39-103 Siemianowice Śląskie

 

100

 


Żyrardów, 11.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/5/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania nr 18 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 10.03.2015r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/3/2015

Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul.: Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).


Żyrardów, 03.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania nr 18 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 02.03.2015r.

 

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację  usługi w ramach Zadania 11C– „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski-Rozszerzenie Projektu” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Żyrardów, 27.02.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907), ogłasza przetarg nieograniczony na:           

„Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną”

 


Żyrardów dn.26.02.2015

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację  robót budowlanych w ramach Zadania 14– „Budowa kolektora sanitarnego w ul.: Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki w Żyrardowie” wchodzącego  w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów –
Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


 Żyrardów, 23.02.2015

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, „Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną” nr referencyjny TZ/D/2/2015

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r.  poz. 907-tekst jednolity) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów" Spółka z o.o.  jako Zamawiający postanawia:

unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Żyrardów, 16.02.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia  9 sierpnia 2013r., poz. 907), ogłasza przetarg nieograniczony na:       

„Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną”

 


Żyrardów, 16.02.2015r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, „Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną” nr referencyjny TZ/D/1/2015

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r.  poz. 907-tekst jednolity) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów" Spółka z o.o.  jako Zamawiający postanawia:

unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu


Żyrardów, 06.02.2015 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907), ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną”

 

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka