PGK Żyrardów

Rok 2015/2016

Nawigacja

Treść


Żyrardów, 13.12.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP/TJ/25/2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy : postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu, systemu sterowania i nadzoru pracą kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.

drukuj ()


Żyrardów, 01.12.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP/TJ/25/2016

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu, systemu sterowania i nadzoru kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.

drukuj ()


Żyrardów, dn. 28.11.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP.PA.26.2016

Informacja dotycząca unieważnienia postępowania w trybie zapytania cenowego z dnia 17.11.2016 r. dotyczącego: „Świadczenia usług w zakresie służby BHP i PPOŻ w PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”


Żyrardów, 18.11.2016 r.

Nr referencyjny: ZP.TJ.25.2016

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)   ogłasza przetarg nieograniczony na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu, systemu sterowania i nadzoru pracą kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.


Żyrardów, 17.11.2016 r.

ZP.PA.26.2016                                                    

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ”Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ”Świadczenie usług w zakresie służby BHP i PPOŻ w PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”


Żyrardów, 17.11.2016 r.

ZP.PK.14.2016

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ”Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ”Przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”


Żyrardów, 16.11.2016 r.

Nr referencyjny: ZP.TJ.10.2016

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.

 


Żyrardów, 24.10.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP/TJ/10/2016

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.

 

 


Żyrardów, 13.10.2016 r.

Nr referencyjny: ZP/TJ/10/2016

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)   ogłasza przetarg nieograniczony na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.


Żyrardów, 04.10.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP/TZ/3/2016

Sprostowanie o Ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”.

 

 


Żyrardów, 04.10.2016 r.

Nr referencyjny: ZP/TZ/3/2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”.

 


Żyrardów, 04.10.2016 r.

Nr referencyjny: ZP/TZ/3/2016

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”.

 


Żyrardów, 30.09.2016 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)   ogłasza przetarg nieograniczony na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.

 


         Żyrardów, dnia 27.09.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert

Nr referencyjny: ZP/PZ/2/2016

Dotyczy postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa paliw płynnych dla PGK „Żyrardów”
Sp. z o.o.”


Żyrardów, 26.09.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP/TZ/3/2016

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)   ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”.

 


         Żyrardów, dnia 19.09.2016 r.

 

Ogłoszenie

 

Nr referencyjny: ZP/PZ/2/2016

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych dla
PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”


Żyrardów, 16.09.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)   ogłasza przetarg nieograniczony na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.


Żyrardów, 08.08.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/7/2016

 

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, polegające na „Budowie sieci wodociągowej w Żyrardowie”.


Żyrardów, 25.07.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/6/2016

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej planowane do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa
w mieście Żyrardów – Etap III”, planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.


Żyrardów, 15.07.2016 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/7/2016

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzywej
w Żyrardowie”
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r.


Żyrardów, 12.07.2016r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/5/2016

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej planowane do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa
w mieście Żyrardów – Etap III”, planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

 


Żyrardów, 06.07.2016 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na „Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2016-2020.


Żyrardów, 06.07.2016 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/5/2016

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej planowane do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa
w mieście Żyrardów – Etap III”, planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.


Żyrardów, 17.06.2016 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na „Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2016-2020.


Żyrardów dnia, 22.03.2016r.

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ”Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pt.: "Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”


            Żyrardów, dnia 03.02.2016r.

Nr referencyjny: 01/D/TT/2016

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację:

„Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”  Sp. z  o. o. informuje, iż  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego na realizację „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp wpłynęły 3 oferty.

     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania  i oceny ofert w ww. postępowaniu:

- oferta nr 2 złożona przez firmę: PGE Obrót Spółka Akcyjna Oddział z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź została uznana za najkorzystniejszą.

 


Żyrardów, 25.01.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/16/2015

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, polegające na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. P.O.W. i Placu Piłsudskiego w Żyrardowie”.


Żyrardów, dn. 22.01.2016r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów, 15.12.2015 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/16/2015

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane, polegające na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. P.O.W. i Placu Piłsudskiego w Żyrardowie.


Żyrardów, 12.11.2015 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/15/2015

Dotyczy: Zadania nr 10 pn.: „Budowa suszarni osadów w Żyrardowie” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Zadania 10B pn.: „Waga samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie”.


Żyrardów, 29.10.2015 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego

 

Dotyczy: Zadania 10 pn.: „Budowa suszarni osadów w Żyrardowie” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Zadania 10B pn.: „Waga samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie”.

 


Żyrardów, 26.10.2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego

Dotyczy: Zadania nr 8B.2 – „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 09.10.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/D/10/2015

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę polegającą na realizacji Zadania nr 19 – „Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 29.09.2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego

Dotyczy: Zadania nr 17 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Krótkiej,
M. Konopnickiej, J. Mireckiego i S. Jodłowskiego w Żyrardowie” wchodzącego w skład  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, dnia 24.09.2015 r.


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, iż unieważnia postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Żyrardów, 18.09.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/D/11/2015

Dotyczy: zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę polegającą na realizacji Zadania 8B.3 Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Żyrardowie- Agregat prądotwórczy wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 17.09.2011 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów, dnia 16.09.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 2/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, iż unieważnia postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Żyrardów, 09.09.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów, dnia 07.09.2015 r.


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 1/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, iż unieważnia postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Żyrardów, 14.08.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/D/11/2015

      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę polegającą na realizacji Zadania 8B.3 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie - Agregat prądotwórczy” wchodzącego w skład  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 


Żyrardów, 30.07.2015 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/D/10/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę polegającą na realizacji Zadania nr 19 – „Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 23.07.2015 r.


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/D/9/2015

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę polegającą na realizacji Zadania 19 pn.: „Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r.


Żyrardów, 10.07.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/6/2015

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

Zadanie 12A pn.: „Działania informacyjne i promujące – rozszerzenie projektu” wchodzące
w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 07.07.2015 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/D/9/2015

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę polegającą na realizacji Zadania nr 19 – „Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, dnia 25.06.2015r.

 

Nr referencyjny: 02/D/TT/2015

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację:

„Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”  Sp. z  o. o. informuje, iż  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego na realizację „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp wpłynęła 3 oferty.

                            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania  i oceny ofert w ww. postępowaniu:

- oferta nr 3 złożona przez firmę: ENERGA Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk  została uznana za najkorzystniejszą.

Wybrana oferta spełnia warunki określone w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 


Żyrardów, 23.06.2015 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów 16.06.2015r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/U/6/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na realizacji Zadania 12A – „Działania informacyjne i promujące - rozszerzenie projektu” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Żyrardów, 08.06.2015 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów, 19.05.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/8/2015

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 8B.2 – „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie – Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 29.04.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/7/2015

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 18 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 27.04.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/2/2015

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 17 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Krótkiej, M. Konopnickiej, J. Mireckiego i S. Jodłowskiego w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 10.04.2015 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/4/2015

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

Zadanie 11C – Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski – Rozszerzenie Projektu wchodzące
w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 10.04.2015 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/1/2015

 

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

 

Zadanie 14 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego w ul.: Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki
w Żyrardowie", wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 03.04.2015 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/8/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania nr 8B.2 – „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie – Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 30.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/7/2015

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania nr 18 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 27.03.2015r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/5/2015

Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ul.: Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).


Żyrardów, 13.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/2/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania nr 17 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Krótkiej, M. Konopnickiej, J. Mireckiego i S. Jodłowskiego w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, dn. 11.03.2015r

 

Nr referencyjny: TZ/D/3/2015

 Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z

podwójną kabiną” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907- tekst jednolity).

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta.

            Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907- tekst jednolity), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny oferty w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę:

 

LOJA POLSKA, ul. Bytomska 39, 41-103 Siemianowice Śląskie

 została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Kryteria oceny- najniższa cena

Łączna punktacja max 100pkt

 1.

LOJA POLSKA Ul. Bytomska 39,

39-103 Siemianowice Śląskie

 

100

 


Żyrardów, 11.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/5/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania nr 18 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 10.03.2015r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/3/2015

Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul.: Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).


Żyrardów, 03.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania nr 18 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 02.03.2015r.

 

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację  usługi w ramach Zadania 11C– „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski-Rozszerzenie Projektu” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Żyrardów, 27.02.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907), ogłasza przetarg nieograniczony na:           

„Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną”

 


Żyrardów dn.26.02.2015

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację  robót budowlanych w ramach Zadania 14– „Budowa kolektora sanitarnego w ul.: Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki w Żyrardowie” wchodzącego  w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów –
Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


 Żyrardów, 23.02.2015

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, „Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną” nr referencyjny TZ/D/2/2015

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r.  poz. 907-tekst jednolity) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów" Spółka z o.o.  jako Zamawiający postanawia:

unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Żyrardów, 16.02.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia  9 sierpnia 2013r., poz. 907), ogłasza przetarg nieograniczony na:       

„Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną”

 


Żyrardów, 16.02.2015r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, „Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną” nr referencyjny TZ/D/1/2015

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r.  poz. 907-tekst jednolity) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów" Spółka z o.o.  jako Zamawiający postanawia:

unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu


Żyrardów, 06.02.2015 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907), ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną”

 

Kontakt

 • Telefonistka
W związku z pandemią, Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty: 
46 855 40 41
46 855 40 42
Kasa jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej są do dyspozycji Klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
46 855 31 51
 
Przypominamy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • Klienci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przyjmowani są tylko w ustalonych godzinach
 • Klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dezynfekator znajduje się w BOK)
 • obowiązują: bezwzględny nakaz noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz dystans społeczny
 • na sali obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5
 • płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 
 
Wszystkim Klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.
Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850
BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka