PGK Żyrardów

Rok 2012

Nawigacja

Treść

 


Żyrardów, 13.11.2012 r.

 

      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

      

                                Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w  wyniku postępowania przetargowego na Budowę 22 szt. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z monitoringiem na terenie Gminy Jaktorów”  przeprowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zamówienia udzielono firmie Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo- Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętno ul. Główna 45, 08-400 Garwolin.                                             

       Umowa na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 12.11.2012 r.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 05.11.2012 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: IJ/TT/RB/1/2012

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Budowa 22 szt. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z monitoringiem na terenie Gminy Jaktorów”  

drukuj ()


Żyrardów, 05.11.2012 r.

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Nr referencyjny: TZ/4/2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej.


Żyrardów, 05.11.2012 r.

 

      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

      

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w  wyniku postępowania przetargowego na : „Budowę sieci wodociągowej w ulicach: Witosa, Horodyńskiego i Batalionów Chłopskich  w Żyrardowie przeprowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zamówienia udzielono firmie: GEO-BUD s.c. Anna Sabat, Leszek Karkuciński, ul. Króla Jana Sobieskiego Nr 3, 96-330 Puszcza Mariańska.                                         

       Umowa na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 31.10.2012 r.

drukuj ()


Żyrardów dn. 25.10.2012r

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm)


Żyrardów, dnia 25.10.2012 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: IM/TT/RB/2/2012

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

„Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Witosa, Horodyńskiego i Batalionów Chłopskich  w Żyrardowie 


Żyrardów, 24.10.2012 r.

 

      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w  wyniku postępowania przetargowego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Jaśminowej, Topolowej i Jarzębinowej w Żyrardowie” przeprowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zamówienia udzielono firmie SKANSKA S.A.  ul. Gen. J. Zajączka 9,  901-518  Warszawa .                                            

       Umowa na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 23.10.2012 r.


Żyrardów, dnia 15.10.2012 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: Nr referencyjny: IM/TT/RB/1/2012

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Jaśminowej, Topolowej i Jarzębinowej w Żyrardowie”.

 

drukuj ()


Żyrardów, 11.10.2012 r.

OGŁOSZENIE

                                  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”

 


Żyrardów, 03.10.2012 r.

OGŁOSZENIE

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 26.03.2012 r., ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane – „Budowa 22 szt. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z monitoringiem na terenie Gminy Jaktorów”

 


Żyrardów, 01.10.2012 r.

OGŁOSZENIE

 

      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 26.03.2012 r., ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane – „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Witosa, Horodyńskiego i Batalionów Chłopskich w Żyrardowie”.

 

 

drukuj ()


Żyrardów, 28.09.2012
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 372014 - 2012

Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym
 


   Żyrardów, 28.09.2012 r.

OGŁOSZENIE

 

        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 26.03.2012 r., ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Jaśminowej, Topolowej i Jarzębinowej w Żyrardowie”.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 19.09.2012 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: Nr referencyjny: TZ/3/2012

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

„Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym”

 

drukuj ()


Żyrardów, 11.09.2012 r.

      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

      

                Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w  wyniku postępowania przetargowego na Zad. 2: ,, Budowa kolektora sanitarnego ,,D” w Żyrardowie” przeprowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamówienia udzielono firmie SKANSKA S.A.  ul. Gen. J. Zajączka,  901-518  Warszawa . Umowa na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 10.09.2012 r.

 

drukuj ()


Żyrardów, 07.09.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym”

drukuj ()

 


Żyrardów, dnia 24.08.2012r

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/5/2012       

 

OGŁOSZENIE

                   Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego: Zadanie 2 pn.:– „Budowa kolektora sanitarnego ,,D” w Żyrardowie” - wchodzące  w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj ()


Żyrardów, 17.08.2012r.

 

Dotyczy: postępowania przetargowego ,,Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym” nr referencyjny TZ/2/2012

 

              Działając na podstawie art. 93 ust.1 p. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający postanawia: unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

drukuj ()


Żyrardów, 03.08.2012 r.

OGŁOSZENIE

                                  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym”


 Żyrardów, dnia 04.07.2012 r.

 

Nr referencyjny: TZ/1/2012

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów „Słabomierz-Krzyżówka”etapII prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759)

  

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

                   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759) - na przedsięwzięcie pn.: Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów „Słabomierz-Krzyżówka” etapII udzielono zamówienia  firmie: Usługi Sprzętowe Roboty Ziemne Instalatorstwo Wodno-Kanalizacyjne Jan Radgowski ul. Olsztyńska 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki .

                        Umowa na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 02.07.2012 r.

drukuj ()


Żyrardów, 29.06.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

                                  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane dla n/w zadania inwestycyjnego: Zadanie 2 pn.:– „Budowa kolektora sanitarnego ,,D” w Żyrardowie” - wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 28.06.2012 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/4/2012

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Zadanie 8B pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” współfinansowane
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

drukuj ()


Żyrardów, dnia 25.06.2012 r.

 

Nr referencyjny: TZ/1/2012

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów „Słabomierz-Krzyżówka” – etap II” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759)

 

   Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

               Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów „Słabomierz-Krzyżówka – etap II” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły trzy oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U.       Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę:  Usługi Sprzętowe Roboty Ziemne Instalatorstwo Wodno-Kanalizacyjne Jan Radgowski, ul. Olsztyńska 3, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki - została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

drukuj ()


Żyrardów, dn. 21.06.2012r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

- na „ Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

 zamówienia udzielono firmie PGE OBRÓT SA. ul.  8-go Marca 6 35-959 Rzeszów     

 Umowa na realizację w/w zadnia została podpisana w dniu 01.06.2012 r.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 01.06.2012r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/3/2012

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

Część I – zadanie 6 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie” współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz

Część II – zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowane ze środków budżetu miasta Żyrardowa.

drukuj ()

 


Żyrardów, 18.05.2012r.

 

OGŁOSZENIE

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 5 000 000 euro na roboty budowlane, polegające na realizacji „Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów „Słabomierz-Krzyżówka”  etap II

 

 

drukuj ()


16.05.2012 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 26.03.2012 r. - na Zadanie 9 B pn.: Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”” zamówienia udzielono firmie: ENVIROTECH Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7,  60 – 845 Poznań.

      Umowa na realizację w/w zadnia została podpisana w dniu 14.05.2012 r.

 

drukuj ()


Żyrardów, 30.04.2012r.

 

OGŁOSZENIE

 

              Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 5 000 000 euro na roboty budowlane, polegające na realizacji Zadania 8B pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”, wchodzącego  w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności.

drukuj ()

drukuj ()


        Żyrardów, dnia 27.04.2012r.

 

Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP/JRP/RB/2/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania 9 B:Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”” wchodzącego w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 26.03.2012 r. - na Zadanie 9 B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”” wpłynęło 6 ofert.

Działając na podstawie § 35 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę:

- ENVIROTECH Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań - została uznana za najkorzystniejszą.

Wybrana oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

drukuj ()


Żyrardów, 13.04.2012r.

 

OGŁOSZENIE

        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane dla n/w zadań inwestycyjnych:

Część I - Zadanie 6 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie” współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności,

Część II – Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowane ze środków budżetu miasta Żyrardowa.

drukuj ()

 


 Żyrardów, dnia  10.04.2012 r.

               

                                                          WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nr referencyjny: 04/D/TT/2012

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. „ przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta firmy PGE OBRÓT SA. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia iż w wyniku badania   i  oceny oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została uznana za najkorzystniejszą.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 27.03.2012 r.

Nr ref.: ZP/JRP/RB/2/2012

O G Ł O S Z E N I E

 

 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

 Zadanie 9B pn.:       

„Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”

drukuj ()


 

Żyrardów, dn. 23.03.2012r.

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/1/2012

 Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 9 B pn. „Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „MOKRA”” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Działając na podstawie art. 70³ § 1 i 2 Kodeksu cywilnego oraz § 36 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie przetargowe zostaje unieważnione w oparciu o § 36 ust. 1 pkt 4) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 09.02.2012 r.

 Nr ref.: ZP/JRP/RB/1/2012

OGŁOSZENIE
 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

Zadanie 9B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”
 

drukuj ()


Żyrardów, 31.01.2012 r.

                                                                       OGŁOSZENIE


     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 
 

drukuj ()


Żyrardów, dn. 09.01.2012

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego

Zakup energii elektrycznej dla PGK "Żyrardów"

drukuj ()

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka