PGK Żyrardów

Rok 2012

Nawigacja

Treść

 


Żyrardów, 13.11.2012 r.

 

      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

      

                                Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w  wyniku postępowania przetargowego na Budowę 22 szt. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z monitoringiem na terenie Gminy Jaktorów”  przeprowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zamówienia udzielono firmie Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo- Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętno ul. Główna 45, 08-400 Garwolin.                                             

       Umowa na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 12.11.2012 r.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 05.11.2012 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: IJ/TT/RB/1/2012

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Budowa 22 szt. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z monitoringiem na terenie Gminy Jaktorów”  

drukuj ()


Żyrardów, 05.11.2012 r.

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Nr referencyjny: TZ/4/2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej.


Żyrardów, 05.11.2012 r.

 

      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

      

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w  wyniku postępowania przetargowego na : „Budowę sieci wodociągowej w ulicach: Witosa, Horodyńskiego i Batalionów Chłopskich  w Żyrardowie przeprowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zamówienia udzielono firmie: GEO-BUD s.c. Anna Sabat, Leszek Karkuciński, ul. Króla Jana Sobieskiego Nr 3, 96-330 Puszcza Mariańska.                                         

       Umowa na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 31.10.2012 r.

drukuj ()


Żyrardów dn. 25.10.2012r

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm)


Żyrardów, dnia 25.10.2012 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: IM/TT/RB/2/2012

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

„Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Witosa, Horodyńskiego i Batalionów Chłopskich  w Żyrardowie 


Żyrardów, 24.10.2012 r.

 

      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w  wyniku postępowania przetargowego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Jaśminowej, Topolowej i Jarzębinowej w Żyrardowie” przeprowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zamówienia udzielono firmie SKANSKA S.A.  ul. Gen. J. Zajączka 9,  901-518  Warszawa .                                            

       Umowa na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 23.10.2012 r.


Żyrardów, dnia 15.10.2012 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: Nr referencyjny: IM/TT/RB/1/2012

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Jaśminowej, Topolowej i Jarzębinowej w Żyrardowie”.

 

drukuj ()


Żyrardów, 11.10.2012 r.

OGŁOSZENIE

                                  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”

 


Żyrardów, 03.10.2012 r.

OGŁOSZENIE

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 26.03.2012 r., ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane – „Budowa 22 szt. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z monitoringiem na terenie Gminy Jaktorów”

 


Żyrardów, 01.10.2012 r.

OGŁOSZENIE

 

      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 26.03.2012 r., ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane – „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Witosa, Horodyńskiego i Batalionów Chłopskich w Żyrardowie”.

 

 

drukuj ()


Żyrardów, 28.09.2012
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 372014 - 2012

Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym
 


   Żyrardów, 28.09.2012 r.

OGŁOSZENIE

 

        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 26.03.2012 r., ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Jaśminowej, Topolowej i Jarzębinowej w Żyrardowie”.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 19.09.2012 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: Nr referencyjny: TZ/3/2012

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

„Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym”

 

drukuj ()


Żyrardów, 11.09.2012 r.

      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

      

                Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w  wyniku postępowania przetargowego na Zad. 2: ,, Budowa kolektora sanitarnego ,,D” w Żyrardowie” przeprowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamówienia udzielono firmie SKANSKA S.A.  ul. Gen. J. Zajączka,  901-518  Warszawa . Umowa na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 10.09.2012 r.

 

drukuj ()


Żyrardów, 07.09.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym”

drukuj ()

 


Żyrardów, dnia 24.08.2012r

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/5/2012       

 

OGŁOSZENIE

                   Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego: Zadanie 2 pn.:– „Budowa kolektora sanitarnego ,,D” w Żyrardowie” - wchodzące  w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj ()


Żyrardów, 17.08.2012r.

 

Dotyczy: postępowania przetargowego ,,Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym” nr referencyjny TZ/2/2012

 

              Działając na podstawie art. 93 ust.1 p. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający postanawia: unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

drukuj ()


Żyrardów, 03.08.2012 r.

OGŁOSZENIE

                                  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym”


 Żyrardów, dnia 04.07.2012 r.

 

Nr referencyjny: TZ/1/2012

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów „Słabomierz-Krzyżówka”etapII prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759)

  

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

                   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759) - na przedsięwzięcie pn.: Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów „Słabomierz-Krzyżówka” etapII udzielono zamówienia  firmie: Usługi Sprzętowe Roboty Ziemne Instalatorstwo Wodno-Kanalizacyjne Jan Radgowski ul. Olsztyńska 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki .

                        Umowa na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 02.07.2012 r.

drukuj ()


Żyrardów, 29.06.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

                                  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane dla n/w zadania inwestycyjnego: Zadanie 2 pn.:– „Budowa kolektora sanitarnego ,,D” w Żyrardowie” - wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 28.06.2012 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/4/2012

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Zadanie 8B pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” współfinansowane
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

drukuj ()


Żyrardów, dnia 25.06.2012 r.

 

Nr referencyjny: TZ/1/2012

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów „Słabomierz-Krzyżówka” – etap II” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759)

 

   Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

               Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów „Słabomierz-Krzyżówka – etap II” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły trzy oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U.       Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę:  Usługi Sprzętowe Roboty Ziemne Instalatorstwo Wodno-Kanalizacyjne Jan Radgowski, ul. Olsztyńska 3, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki - została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

drukuj ()


Żyrardów, dn. 21.06.2012r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

- na „ Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

 zamówienia udzielono firmie PGE OBRÓT SA. ul.  8-go Marca 6 35-959 Rzeszów     

 Umowa na realizację w/w zadnia została podpisana w dniu 01.06.2012 r.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 01.06.2012r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/3/2012

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

Część I – zadanie 6 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie” współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz

Część II – zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowane ze środków budżetu miasta Żyrardowa.

drukuj ()

 


Żyrardów, 18.05.2012r.

 

OGŁOSZENIE

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 5 000 000 euro na roboty budowlane, polegające na realizacji „Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów „Słabomierz-Krzyżówka”  etap II

 

 

drukuj ()


16.05.2012 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 26.03.2012 r. - na Zadanie 9 B pn.: Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”” zamówienia udzielono firmie: ENVIROTECH Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7,  60 – 845 Poznań.

      Umowa na realizację w/w zadnia została podpisana w dniu 14.05.2012 r.

 

drukuj ()


Żyrardów, 30.04.2012r.

 

OGŁOSZENIE

 

              Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 5 000 000 euro na roboty budowlane, polegające na realizacji Zadania 8B pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”, wchodzącego  w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności.

drukuj ()

drukuj ()


        Żyrardów, dnia 27.04.2012r.

 

Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP/JRP/RB/2/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania 9 B:Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”” wchodzącego w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 26.03.2012 r. - na Zadanie 9 B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”” wpłynęło 6 ofert.

Działając na podstawie § 35 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę:

- ENVIROTECH Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań - została uznana za najkorzystniejszą.

Wybrana oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

drukuj ()


Żyrardów, 13.04.2012r.

 

OGŁOSZENIE

        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane dla n/w zadań inwestycyjnych:

Część I - Zadanie 6 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie” współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności,

Część II – Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowane ze środków budżetu miasta Żyrardowa.

drukuj ()

 


 Żyrardów, dnia  10.04.2012 r.

               

                                                          WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nr referencyjny: 04/D/TT/2012

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. „ przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta firmy PGE OBRÓT SA. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia iż w wyniku badania   i  oceny oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została uznana za najkorzystniejszą.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 27.03.2012 r.

Nr ref.: ZP/JRP/RB/2/2012

O G Ł O S Z E N I E

 

 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

 Zadanie 9B pn.:       

„Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”

drukuj ()


 

Żyrardów, dn. 23.03.2012r.

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/1/2012

 Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 9 B pn. „Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „MOKRA”” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Działając na podstawie art. 70³ § 1 i 2 Kodeksu cywilnego oraz § 36 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie przetargowe zostaje unieważnione w oparciu o § 36 ust. 1 pkt 4) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 09.02.2012 r.

 Nr ref.: ZP/JRP/RB/1/2012

OGŁOSZENIE
 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

Zadanie 9B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”
 

drukuj ()


Żyrardów, 31.01.2012 r.

                                                                       OGŁOSZENIE


     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 
 

drukuj ()


Żyrardów, dn. 09.01.2012

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego

Zakup energii elektrycznej dla PGK "Żyrardów"

drukuj ()

Kontakt

 • Telefonistka
W związku z pandemią, Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty: 
46 855 40 41
46 855 40 42
Kasa jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej są do dyspozycji Klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
46 855 31 51
 
Przypominamy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • Klienci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przyjmowani są tylko w ustalonych godzinach
 • Klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dezynfekator znajduje się w BOK)
 • obowiązują: bezwzględny nakaz noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz dystans społeczny
 • na sali obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5
 • płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 
 
Wszystkim Klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.
Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850
BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka