PGK Żyrardów

Przetargi aktualne

Nawigacja

Treść


Żyrardów, dnia 02.07.2019 r.

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.26.PK.26.2019-2

 OGŁOSZENIE

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu osobowego”.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 28.06.2019 r.

Nr referencyjny: ZP.TZ.10.2019-1

Przetarg nieograniczony

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Dostawę soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”.

drukuj ()


Żyrardów,28.06.2019 r.

Nr. referencyjny : ZP.26.TJ.31.2019

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym na „Wykonanie układu neutralizacji uciążliwości zapachowych na przepompowniach Sp-2 w m. Jaktorów oraz Sp-5 w m. Budy Zosine”.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 26.06.2019 r.


Zapytanie cenowe

Nr referencyjny: ZP.PK.32.2019

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Wykonanie, dostawę i montaż mebli na potrzeby biura Zakładu Oczyszczania Miasta oraz recepcji PGK, zgodnie z załączonym projektem”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 14.06.2019r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/4/2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 03.06.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/2/2019

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadierów, Reja i Chrobrego w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 30.05.2019 r.
 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.26.PK.26.2019-1

 
OGŁOSZENIE

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu osobowego”.

drukuj ()


Żyrardów, 27.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/4/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 21.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.26.PK.26.2019

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu osobowego”.

drukuj ()


Żyrardów, 21.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/3/2019

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 15.05.2019 r.
 
Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.TZ.27.2019
 
OGŁOSZENIE
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu bezpylnego samowyładowczego”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 09.05.2019r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/2/2019

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadierów, Reja i Chrobrego w Żyrardowie”, realizowanego w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 30.04.2019 r.

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.TO.25.2019

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”.

drukuj ()


Żyrardów, 24.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 23.04.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/1/2019

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 15.04.2019 r.

ZP.TZ.11-1.2019

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym na „Monitoring wizyjny Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Żyrardów i Słabomierz-Krzyżówka oraz monitoring wizyjny składowiska odpadów w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka”.

drukuj ()


Żyrardów, 02.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/2/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadierów, Reja i Chrobrego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

drukuj ()


Żyrardów, 28.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/1/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 27.03.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/18/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 26 „Pomoc Techniczna - Inżynier Kontraktu”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, dnia 8.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

ZP.ZOM.ZM.2.2019

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na "Dostawę ładowarki o pojemności łyżki 3,5 m3".

drukuj ()


Żyrardów, dnia 8.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

ZP.ZOM.ZM.14.2019

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na "Naprawę tylnych kół w kompaktorze".

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 8.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę (leasing operacyjny) samochodu ciężarowego powyżej 3,5 DMC do transportu odpadów” ”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 14.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”.
 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 6.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 25.01.2019 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 04.01.2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/18/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów.

Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka