PGK Żyrardów

PRZETARGI AKTUALNE

Nawigacja

Treść


Żyrardów, 19.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP/JRP/U/3/2017 o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 418 000 euro na usługę polegającą na realizacji Zadania pn.„Leasing operacyjny samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego WUKO” (rok produkcji 2017).

 

drukuj ()


Żyrardów, 14.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP.RP.1.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zamknięcie i rekultywacja Składowiska Odpadów Słabomierz-Krzyżówka".

drukuj ()


Żyrardów, 01.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP.TZ.13.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy na usługę leasingu samochodu specjalnego „Samojezdna zamiatarka drogowa”

drukuj ()


Żyrardów, dnia 24.05.2017r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez ZamawiającegoPGK/JRP/U/3/17

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na Leasingu operacyjnym samochodu ssąco-płuczącego WUKO (rok produkcji 2017).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015r. r.

 

drukuj ()


Żyrardów dnia 12.05.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/TZ/13/2017 

Dotyczy przetargu na  „Usługa Leasingu Samochodu specjalnego - Samojezdna zamiatarka drogowa” dla PGK Żyrardów Sp. z o.o.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 08.05.2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/TZ/12/2017

 

Dotyczy zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja Składowiska Odpadów Słabomierz - Krzyżówka”

 

drukuj ()


Żyrardów dnia 28.04.2017 r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.TZ.13.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na  usługę leasingu samochodu specjalnego „Samojezdna zamiatarka drogowa”.

drukuj ()


Żyrardów dnia 21.04.2017 r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.RP.TZ.12.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja Składowiska Odpadów Słabomierz - Krzyżówka”.

drukuj ()


Żyrardów, 07.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/13/2016

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 1 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.  1-go Maja w Żyrardowie, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 23.02.2017r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/1/2017

Dotyczy zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego w m. Henryszew, gm. Jaktorów”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 14.02.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/1/2017

Dotyczy zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego w m. Henryszew, gm. Jaktorów”.

drukuj ()


Żyrardów, 06.02.2017 r.

 

Nr referencyjny: ZP.TT.3.2017

Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


Żyrardów, 06.02.2017 r.

 

Nr referencyjny: ZP.TT.3.2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


Żyrardów, dnia 03.02.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP.TT.3.2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


Żyrardów, dnia 30.01.2017r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/1/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego w m. Henryszew, gm. Jaktorów”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 26.01.2017r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.TT.3.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


                                                                                                          Żyrardów, dnia 16.01.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/13/2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 1 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 02.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/13/2016

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach Zadania 1 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.  1-go Maja w Żyrardowie, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 13.12.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP/TJ/25/2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy : postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu, systemu sterowania i nadzoru pracą kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.

drukuj ()


Żyrardów, 01.12.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP/TJ/25/2016

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu, systemu sterowania i nadzoru kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.

drukuj ()

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny

Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00

godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

 

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka