PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

Treść

Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III

23 listopada  2017roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020, działanie
2.3.  Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, którego realizacja prowadzona będzie w latach 2017-2022.

Umowę na dofinansowanie żyrardowskiej inwestycji podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, reprezentujące PGK Żyrardów: Prezes Zarządu Hanna Bieżuńska
i Prokurent Danuta Ryszkowska. W wydarzeniu uczestniczył także Prezydent Żyrardowa Wojciech Jasiński.

Wartość projektu, to ponad  51 mln zł, z czego ponad 26 mln zł stanowić będą  środki pomocowe
z budżetu Unii Europejskiej.

Na 149 podmiotów aplikujących o fundusze unijne, PGK zajęło bardzo wysoką 24 pozycję plasując się na liście podstawowej.  

Za sprawą pozyskanego dofinansowania PGK planuje przeprowadzenie szeregu zadań inwestycyjnych
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Żyrardowa oraz prac budowlanych
i modernizacyjnych w miejskiej oczyszczalni ścieków, oraz stworzenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi GIS.

Efektem prac będzie przyłączenie 1340 użytkowników do sieci kanalizacji sanitarnej
i 200 użytkowników do sieci wodociągowej.

W ramach III Etapu Projektu Spółka planuje wybudowanie ponad 13 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 3 km sieci wodociągowej.
Obszary objęte planowanym zakresem Projektu to:
Północna Dzielnica Mieszkaniowa z między innymi  ulicami:

 • Witosa (odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Chodnej),
 • Horodyskiego
 • Batalionów Chłopskich,
 • Kurpińskiego
 • Szymanowskiego (odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Witosa)
 • Baczyńskiego
 • Lutosławskiego
 • Herberta
 • Waligóry
 • Podmiejską (odc. od ul. Horodyskiego do ul. Marcowej)
 • Pogodną (odc. od ul. Marcowej do działki o nr. ewid.5011/14), Marcową, Stanclika (odc. od działki o nr. ewid. 5005/2 do ul. Zacisznej)
 • Twardowskiego.

Osiedle „Osada Młyńska”,
oraz między innymi ulice :

 • Wypoczynkowa
 • Roszarnicza
 • Mickiewicza
 • Grenadierów
 • Reja
 • Chrobrego
 • Hulki Laskowskiego
 • Limanowskiego
 • Izy Zielińskiej
 • Staszica
 • Żabia
 • Mireckiego
 • 1-go Maja oraz Matejki.
 • Dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa"
 • Dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa"
 • Dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa"
 • Dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa"

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka