PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

Treść

Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III

23 listopada  2017roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020, działanie
2.3.  Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, którego realizacja prowadzona będzie w latach 2017-2022.

Umowę na dofinansowanie żyrardowskiej inwestycji podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, reprezentujące PGK Żyrardów: Prezes Zarządu Hanna Bieżuńska
i Prokurent Danuta Ryszkowska. W wydarzeniu uczestniczył także Prezydent Żyrardowa Wojciech Jasiński.

Wartość projektu, to ponad  51 mln zł, z czego ponad 26 mln zł stanowić będą  środki pomocowe
z budżetu Unii Europejskiej.

Na 149 podmiotów aplikujących o fundusze unijne, PGK zajęło bardzo wysoką 24 pozycję plasując się na liście podstawowej.  

Za sprawą pozyskanego dofinansowania PGK planuje przeprowadzenie szeregu zadań inwestycyjnych
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Żyrardowa oraz prac budowlanych
i modernizacyjnych w miejskiej oczyszczalni ścieków, oraz stworzenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi GIS.

Efektem prac będzie przyłączenie 1340 użytkowników do sieci kanalizacji sanitarnej
i 200 użytkowników do sieci wodociągowej.

W ramach III Etapu Projektu Spółka planuje wybudowanie ponad 13 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 3 km sieci wodociągowej.
Obszary objęte planowanym zakresem Projektu to:
Północna Dzielnica Mieszkaniowa z między innymi  ulicami:

 • Witosa (odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Chodnej),
 • Horodyskiego
 • Batalionów Chłopskich,
 • Kurpińskiego
 • Szymanowskiego (odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Witosa)
 • Baczyńskiego
 • Lutosławskiego
 • Herberta
 • Waligóry
 • Podmiejską (odc. od ul. Horodyskiego do ul. Marcowej)
 • Pogodną (odc. od ul. Marcowej do działki o nr. ewid.5011/14), Marcową, Stanclika (odc. od działki o nr. ewid. 5005/2 do ul. Zacisznej)
 • Twardowskiego.

Osiedle „Osada Młyńska”,
oraz między innymi ulice :

 • Wypoczynkowa
 • Roszarnicza
 • Mickiewicza
 • Grenadierów
 • Reja
 • Chrobrego
 • Hulki Laskowskiego
 • Limanowskiego
 • Izy Zielińskiej
 • Staszica
 • Żabia
 • Mireckiego
 • 1-go Maja oraz Matejki.
 • Dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa"
 • Dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa"
 • Dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa"
 • Dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa"

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka
 • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl

godziny

Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00

godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00
Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka